Velg format

På lager
kr 499

Restart: Å være digital i skole og utdanning

Hvordan kan digitale læremidler brukes i undervisninga, i alle fag, på alle trinn?
Denne boka inneholder både teoretiske perspektiver og empiriske bidrag, og den beskriver ulike sider ved bruk av digitale verktøy i praksis. Et premiss for boka er å vurdere bruken av teknologi som grunnmur i en elevaktiv læringskultur. Forfatterne presenterer både undervisningsopplegg og læringsaktiviteter, og viser hvordan læring vil ha større utbytte når elever og lærere samarbeider og hjelper hverandre. Konteksten for læring og utdanning er ikke begrenset til det tradisjonelle klasserommet, lærernes rolle er i større grad å tilrettelegge for elevaktiv læring der man lærer med og ikke av teknologi.

Når samfunnet endrer seg, må skolen gjøre det samme, og endringer i skolen innebærer at også lærerutdanning og samarbeid mellom skole og hjem må endre seg. Vi trenger en Restart.
Kapitlene i boka kan ses som bidrag i den aktuelle diskusjonen i norsk skole om utvikling av en digital didaktisk praksis. Boka henvender seg til både lærerstudenter, lærere og de som jobber i lærerutdanninga.

Bidragsytere i boka er Anne-Mette Bjøru, Ingvild Jensen, Lisbeth Bergum Johanson, Silje Solheim Karlsen, Carola Kleemann, Saeed Manshadi, Rigmor Mikkelsen, Aksel Pedersen, Helge Chr. Pedersen, Mona Rist, Geir Zakariassen og Bjørnar Ødegårdstuen. Alle tilknyttet Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT - Norges arktiske universitet.

Lisbeth Bergum Johanson er førstelektor i samfunnsfag ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT - Norges arktiske universitet.

Silje Solheim Karlsen er førsteamanuensis i norsk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT - Norges arktiske universitet.

Sammen leder de forskningsgruppa Fleksibel lærerutdanning i nord.

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215028217
  • Utgivelsesdato: 08.01.2018
  • Bokgruppe: 215

Silje Solheim Karlsen

Silje Solheim Karlsen er professor i nordisk litteratur ved ILP, UiT Norges arktiske universitet.
Mer informasjon om forfatteren

Lisbeth Bergum Johanson

Mer informasjon om forfatteren