Velg format

På lager
kr 389

Retorikk i skolen

3. utgave
Hvordan bruker politikerne språket for å overtale? Hva er overbevisende argumentasjon, og når er det effektfullt å spille på følelser i en reklametekst? Retorikken gir svaret.

Retorikk har en sentral plass i skolens norskfag. Elevene skal lære seg retorikkfagets teorier og begreper og ta denne kunnskapen i bruk i retoriske analyser og i sine egne muntlige presentasjoner. Denne boka gir lærere den faglige og fagdidaktiske kunnskapen de trenger for å kunne undervise i retorikk.

«Retorikk i skolen» er en velskrevet introduksjon, full av aktuelle, varierte og instruktive eksempler. Forfatteren viser hvordan man kan nyttiggjøre seg retorikkfagets teorier og metoder i norskundervisning på alle klassetrinn og i skolens arbeid med språk og tekst generelt.

Boka er todelt. I den første delen gis en grunnleggende innføring i de viktigste begrepene, teoriene og metodene i retorikkfaget. Bokas andre del viser hvordan elever kan gå fram for å gi retoriske analyser av ulike typer tekster, og hvordan læreren kan trekke veksler på retorikkfaget i undervisningen i og vurderingen av elevenes språklige ferdigheter.

3. utgave av boka er oppdatert i tråd med Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20).

Jonas Bakken er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Han har doktorgrad i retorikk og underviser ved universitetets lærerutdanning.


«Hvis du trenger en kortfattet oversikt over retorikkfaget, en bruksklar undervisningsmal eller et par analysemodeller med eksempler - ja, da er denne boka for deg.»
Erlend Valen-Sendstad i Retorikksamfunnet

Informasjon om boka

  • Sider: 184
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215035031
  • Utgivelsesdato: 09.03.2020
  • Bokgruppe: 215

Jonas Bakken

Jonas Bakken (f. 1976) er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Han har doktorgraden i retorikk og er leder for de fagdidaktiske masterstudiene ved Universitetet i Oslo. Bakken har bl.a. utgitt "Retorikk i skolen" (2. utg 2014) og "Juss, språk og retorikk" (2013, sammen med Hans Petter Graver).
Mer informasjon om forfatteren