Velg format

kr 579
Forventet i salg 09.12.2025

Retten til å demonstrere

«Retten til å demonstrere» behandler reglene for politiske ytringer i det offentlige rom og gir svar på mange praktiske spørsmål som oppstår i denne forbindelse.

Boken tar opp konkrete spørsmål, som hvor det er lov å demonstrere, hvordan det er lov å ytre seg, hva politiets oppgaver er, og hva sivil ulydighet er. Boken gjennomgår både de norske reglene og de folkerettslige forpliktelser som berører retten til å ytre seg i det offentlige rom.

«Retten til å demonstrere» har først og fremst jurister og andre som arbeider med disse spørsmålene, enten det er i politiet, i påtalemyndigheten, i domstolene, i forvaltningen eller som advokat, som målgruppe. Boken retter seg dessuten mot politi- og jusstudenter, mediene, politikere, organisasjoner og aksjonistmiljøer.

Informasjon om boka

  • Sider: 250
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215043227
  • Utgivelsesdato: 09.12.2025
  • Bokgruppe: 221

Kai Spurkland

Kai Spurkland er politiadvokat i Oslo politidistrikt og forsker ved Politihøgskolen. Han jobber hovedsakelig som rådgiver innenfor områdene orden og beredskap og har i flere år sittet i politimesterens operative stab. Han har alene eller sammen med andre publisert flere lærebøker og artikler innenfor politirett og tilstøtende emner. I 2020 fullførte han sin doktorgrad om Forsvarets bistand til politiet. Spurkland underviser på Politihøgskolen og ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren