Velg format

kr 549
Forventet i salg 20.10.2021

Retten til å demonstrere

Informasjon om boka

  • Sider: 250
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215043227
  • Utgivelsesdato: 20.10.2021
  • Bokgruppe: 221
Plikter politiet å beskytte enhver ytring? Kan politiet nekte noen å arrangere en politisk markering, eller vil det være forhåndssensur i strid med Grunnloven? Hvilke maktmidler kan politiet bruke for å håndtere en politisk markering?

«Retten til å demonstrere» behandler regelverket som regulerer politiske ytringer i det offentlige rom. Boken redegjør også for skillet mellom lovlige og ulovlige ytringer, myndigheters saksbehandling av politiske markeringer og regler for hvordan politiet kan håndtere politiske markeringer.

Boken er særlig relevant for politiet, men også for offentlige myndigheter som gir tillatelse til politiske markeringer, mediene og domstolene.

Kai Spurkland

Kai Spurkland er politiadvokat i Oslo politidistrikt. Han har i flere år hatt ansvaret for undervisning av ordensvakter og har utgitt publikasjoner om blant annet politiets metodebruk.
Mer informasjon om forfatteren