Velg format

På lager
kr 249

Rettskrivingsordbok med synonym

2. utgave
Det er lagd til ein god del nye ord som er blitt vanlige i norsk sidan forrige utgåva i 1992.

Vidare er det føyd til ei rekke nye synonym og gjort endringar i samsvar med utviklinga i språklege tydingar dei siste tjue åra. Ruth Vatvedt Fjeld er professor ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo. Grete Krogstad er lektor i videregående skole og frilansoversettar.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215044682
  • Utgivelsesdato: 28.04.2020
  • Bokgruppe: 893

Ruth Vatvedt Fjeld

Ruth Vatvedt Fjeld er professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har spesialisert seg på lesbarhet og språkbruk i offentlige tekster og har holdt en lang rekke kurs i skriftlig norsk i offentlige etater og i næringslivet. Hun har undervist i klarspråk og praktisk norsk, og i mange av norskfagets deldisipliner. Fjeld har skrevet lærebøker om norsk språkbruk, hun har utgitt ordbøker og blant annet forsket på ordforråd og det juridiske språket.
Mer informasjon om forfatteren

Grete Krogstad

Grete Krogstad er lektor i videregående skole og frilansoversetter.
Mer informasjon om forfatteren