Velg format

På lager
kr 449

Risikoanalyse

2. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 248
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215027920
  • Utgivelsesdato: 15.02.2017
  • Bokgruppe: 214
Hvordan kan din virksomhet sikre gode risikoanalyser?

I denne boken drøftes analysenes plass i risikostyringen. Hvordan bør risikoanalysene planlegges, gjennomføres og brukes, slik at de holder faglig høyt nivå og blir nyttige for virksomheten?

Teorien belyses gjennom en rekke eksempler fra ulike samfunnsområder, som transport, helse, olje og gass, IKT og kommunal virksomhet. Hvert eksempel innledes med et beslutningsproblem, og viser hvordan analysene kan brukes for å gi hensiktsmessig beslutningsstøtte.

Risikoanalyse omhandler problemstillinger knyttet til sikkerhet både når det gjelder ulykkeshendelser og tilsiktede handlinger som sabotasje og terror.

Boken retter seg mot fagpersonell innen risikoanalyse, studenter i risiko- og sikkerhetsfag og ledere og beslutningstakere i ulike virksomheter og sektorer.

Denne andreutgaven er oppdatert i henhold til utviklingen i risikofaget siden 2007.

Terje Aven

Terje Aven er professor i risikoanalyse og risikostyring ved Universitetet i Stavanger. Han er også leder for Society for Risk Analysis (SRA), verdens største og ledende organisasjonen innen risikofaget. Terje Aven har mange års erfaring fra dette fagområdet fra International Research Institute of Stavanger (tidligere Rogalandsforskning), NTNU, Universitetet i Oslo, Statoil og DNV.
Mer informasjon om forfatteren

Hermann S. Wiencke

Hermann Steen Wiencke er daglig leder i Proactima AS og har lang erfaring som konsulent innen fagområdet risikostyring og -analyse. Han er også foreleser ved Universitetet i Stavanger og har deltatt i en rekke forskningsprosjekter.
Mer informasjon om forfatteren

Willy Røed

Willy Røed har doktorgrad i risikoanalyse og har mer enn 15 års erfaring blant annet med konsulenttjenester, forskning og undervisning relatert til bruk av risikoanalyse i ulike bransjer.
Mer informasjon om forfatteren