Velg format

kr 949
Forventet i salg 11.11.2024

Sameieloven

Lovkommentar
Denne lovkommentaren gir grundige kommentarer til alle bestemmelsene i sameieloven. Den er skrevet for jurister, advokater, dommere og andre som jobber med juridiske problemstillinger tilknyttet sameie.

Sameieloven kommer til anvendelse når to eller flere eier noe sammen på en slik måte at retten deres er regnet i parter etter brøk eller forholdstall. Loven er blant annet aktuell i alle tilfeller hvor det oppstår uenighet om eierandeler eller om bruksrett til tingen og i forbindelse med salg av tingen.

For samboere vil denne loven være aktuell ved uenighet i forbindelse med oppgjør etter endt samboerskap.

Loven regulerer hvilke muligheter en som sameier har til å bruke sameietingen. Den inneholder også regler om blant annet stell og vedlikehold, utgifts- og inntektsdeling og forkjøpsrett.

Informasjon om boka

  • Sider: 200
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215044040
  • Utgivelsesdato: 11.11.2024
  • Bokgruppe: 221

Dag Stadheim

Dag Stadheim er advokat og økonom. Han er partner i Advokatfirmaet Stadheim Vollen Parelius DA. Han har mer enn 30 års erfaring som advokat og rådgiver i saker som gjelder boligrett og fast eiendom for øvrig. Han har drevet kursvirksomhet for styremedlemmer i boligselskaper, forvaltere, advokater og andre.
Mer informasjon om forfatteren