Velg format

kr 899
Forventet i salg 06.01.2023

Sameieloven

Lovkommentar
Sameieloven kommer til anvendelse når to eller flere eier noe sammen på en slik måte at retten deres er regnet i parter etter brøk eller forholdstall. Loven regulerer hvilke muligheter en som sameier har til å bruke sameietingen. Den inneholder også regler om blant annet stell og vedlikehold, utgifts- og inntektsdeling og forkjøpsrett.
Loven er blant annet aktuell i alle tilfeller hvor det oppstår uenighet om eierandeler eller om bruksrett til tingen og i forbindelse med salg av tingen. For samboere vil denne loven være aktuell ved uenighet i forbindelse med oppgjør etter endt samboerskap.
Lovkommentaren gir grundige kommentarer til alle bestemmelsene i loven. Den er aktuell for jurister, advokater og dommere og andre som jobber med juridiske problemstillinger tilknyttet sameie.

Informasjon om boka

  • Sider: 200
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215044040
  • Utgivelsesdato: 06.01.2023
  • Bokgruppe: 211

Dag Stadheim

Dag Stadheim er advokat og økonom. Han er partner i Advokatfirmaet Stadheim Vollen Parelius DA. Han har mer enn 30 års erfaring som advokat og rådgiver i saker som gjelder boligrett og fast eiendom for øvrig. Han har drevet kursvirksomhet for styremedlemmer i boligselskaper, forvaltere, advokater og andre.
Mer informasjon om forfatteren