Velg format

På lager
kr 509

Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling

Temaområdet miljø og utvikling har manglet formidling av gode samfunnsvitenskapelige analyser i en norsk språkdrakt. Det har også vært behov for en motvekt til mange forenklede og populariserte fremstillinger som resirkulerer myter og er lite forankret i teori.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215044774
  • Utgivelsesdato: 09.05.2020
  • Bokgruppe: 893

Tor Arve Benjaminsen

Tor A. Benjaminsen er geograf og professor på Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Her holder han blant annet kurs i politisk økologi. I tillegg har han undervist og organisert kurs i politisk økologi i Frankrike, India og Tanzania. Benjaminsens forskning dreier seg om miljøendringer, miljøpolitikk, jordrettigheter og forvaltning av naturressurser, spesielt i Afrika.
Mer informasjon om forfatteren

Hanne Svarstad

Hanne Svarstad er sosiolog og professor i utviklingsstudier ved OsloMet. Her lærer hun blant annet studentene hvordan de kan bruke politisk økologi som redskap for å analysere viktige spørsmål om miljø og utvikling. Svarstads forskning retter kritiske søkelys mot dagens valg av tiltak for å møte globale miljø- og klimautfordringer.
Mer informasjon om forfatteren