Velg format

På lager
kr 519

Samfunnssikkerhet

Risiko- og sårbarhetsanalyser

Informasjon om boka

  • Sider: 304
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215001890
  • Utgivelsesdato: 15.03.2004
  • Bokgruppe: 214
Samfunnssikkerhet presenterer og diskuterer en systematisk tilnærming til planlegging og beslutningstaking. Naturkatastrofer og større ulykkeshendelser preger samfunnet med jevne mellomrom.

Fokus i boken er hvordan planlegging, risikoanalyser og styring av sikkerhet kan bidra i utviklingen av et mer robust samfunn. Hvordan skal vi få kunnskap om de farer og trusler vi står ovenfor og alvorligheten av disse? Problemstillinger som belyses er bla.: Hvordan kan vi unngå at uønskede hendelser skjer? Hvordan kan vi minimalisere konsekvensene av slike hendelser når de skjer? Hvordan skal vi formulere mål og krav til sikkerhet og beredskap, hva slags metoder og modeller kan vi bruke, hvordan balanserer vi sikkerhet og økonomi, hvordan skal vi gå fram for å kunne prioritere riktig?

Målgruppen for boken er de som er opptatt av sikkerhet og beredskap i samfunnet, spesielt ledere, saksutredere i offentlig og privat virksomhet, risikoanalytikere, personell med beredskapsansvar og studenter ved studier innen sikkerhet og samfunnssikkerhet.

Marit Boyesen

Marit Boyesen er dr.polit. og førsteamanuensis ved masterstudiet i samfunnssikkerhet ved HiS.
Mer informasjon om forfatteren

Ove Njå

Ove Njå er professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Han er en av grunnleggerne av studiene i samfunnssikkerhet og har mange års erfaring med forskning og veiledning av ph.d.-studenter innenfor teknisk samfunnssikkerhet og beredskap.
Mer informasjon om forfatteren

Terje Aven

Terje Aven er professor i risikoanalyse og risikostyring ved Universitetet i Stavanger. Han er også leder for Society for Risk Analysis (SRA), verdens største og ledende organisasjonen innen risikofaget. Terje Aven har mange års erfaring fra dette fagområdet fra International Research Institute of Stavanger (tidligere Rogalandsforskning), NTNU, Universitetet i Oslo, Statoil og DNV.
Mer informasjon om forfatteren