Velg format

På lager
kr 469

Seksuelle overgrep mot barn

Traumebevisst tilnærming
Er du opptatt av å beskytte barn mot seksuelle overgrep? Og av kunnskap om utsatte barns tilfrisknings- og utviklingsfremmende prosesser?
Boka gir deg grunnleggende kunnskap om seksuelle overgrep mot barn. Den presenterer også en traumebevisst forståelse som fungerer gjennom mistanke, avdekking, beskyttelse og behandling. Eksemplene er fra skole, barnevern, politi og behandling.

Erfarne klinikere, forskere og andre fagpersoner presenterer kunnskap om hva det innebærer for barn å bli utsatt for seksuelle overgrep og hvorfor en traumebevisst tilnærming er viktig i omsorg og behandling. Forfatterne presenterer både teoretiske forståelser, nyere forskning og hvordan møte utsatte barn i praksis.

Hjerneforskningen viser at gjentatte krenkelser i tidlig barndom kan føre til endringer i hjernen som påvirker barns utvikling og deres tilknytningssystem, tenkemåte, evne til følelsesregulering og handlingsrepertoar. Det får blant annet betydning for hvordan barna lærer både i skolen og i sosiale sammenhenger.

Disse barna trenger ikke bare beskyttelse og god omsorg. De vil profitere på at fokuset flyttes fra en ensidig behandling av symptomer til en forståelse for hvordan slike endringer i hjernen får betydning for det enkelte barn.

Forfatterne vektlegger tverretatlig- og tverrprofesjonelt samarbeid, og at det er sammenheng mellom hvordan traumatiserte barn blir møtt av omsorgspersonene hjemme og av profesjonelle i barnehage, skole, barnevern, helsevesen og i politi- og rettsvesenet.

Denne boka gir nødvendig kunnskap til helse- og sosialarbeidere, psykologer og lærere om seksuelle overgrep og hvordan møte de utsatte barna.

«Boken anbefales.»
Tiril Willumsen, «Den norske tannlegeforenings tidende»

Siri Søftestad er ph.d. og forsker ved Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet Sykehus og Inger Lise Andersen er klinisk sosionom og seniorrådgiver ved RVTS Sør.
De øvrige bidragsyterne er spesialist i klinisk barne-og ungdomspsykologi Heine Steinkopf, spesialist i klinisk psykologi Nils Eide-Midtsand, klinisk pedagog Helen Suizu Norheim, sosionom Gunnvor Andersen, samt Solrun Vik og Anne Rita Meberg, begge jurister og bistandsadvokater

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215023854
  • Utgivelsesdato: 08.09.2014
  • Bokgruppe: 213

Siri Søftestad

Siri Søftestad er sosionom, ph.d., og har tidligere jobbet innen barnevern og spesialisthelsetjenesten for barn og unge. Hun har skrevet flere fagbøker og er en av initiativtakerne til reddesmå.no, et nettverk som gir sin støtte til arbeidet for å bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.
Mer informasjon om forfatteren