Velg format

På lager
kr 769

Sensuren i Danmark-Norge

Vilkårene for offentlige ytringer 1536-1814
I vår tid tror vi at ytringsfriheten har dype røtter i Norge. Slik er det ikke. Mesteparten av historisk tid har vært preget av sensur. Denne boka presenterer historien om vilkårene for offentlige ytringer i Danmark-Norge i 278 år, fra 1536 til 1814.


I 1536/37 ble den norske staten avskaffet og landet lagt under dansk herredømme. Samtidig startet reformasjonen. I 1814 ble unionen mellom Danmark og Norge oppløst, og det ble slutten på den dansk-norske helstaten. Denne staten ble i stadig sterkere grad strengt sentralstyrt fra København. Det gjaldt også mulighetene for å ytre seg fritt.

Forfatter Øystein Rians ambisjon er å vise hvordan de offentlige ytringene ble gjennomregulert og overvåket, hvilke konsekvenser det fikk å forbryte seg mot regimet, hvem som dristet seg til å gjøre det og hva som var drivkraften deres.

Denne historien har ikke blitt fortalt før i hele sin bredde. Forfatteren ønsker å bidra med ny kunnskap om fortiden for å skape nye refleksjoner over vår tids opplevelse av ytringsfrihet som noe selvsagt og dypt rotfestet i det norske samfunnet.

« (...) jeg er imponert ¿ både over innholdet, detaljene og overblikket.»
Henrik G. Bastiansen, «Norsk medietidsskrift» 02.2015

« (...) grundig dokumentert og faglig imponerende pionerarbeid.»
Odd Gunnar Skagestad, «UD-posten»

« (...) eit vesentleg bidrag til ein lite beskriven periode i norsk pressehistorie.»
Arnhild Skre, «Pressehistorisk tidsskrift»

«Rian har med stort hell og med stor skriveglede levert nettopp en perspektivrik modell og et helhetssyn, bevisst provoserende og ensidig (...) »
Knut Dørum, «Historisk tidsskrift» 02.2015

Informasjon om boka

  • Sider: 720
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215023328
  • Utgivelsesdato: 29.09.2014
  • Bokgruppe: 227

Øystein Rian

Øystein Rian (f. 1945) er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Hans spesialområde er dansketiden fra 1536 til 1814 med vekt på politisk, sosial og regional historie. Han har utgitt flere bøker og andre publikasjoner og er en populær foredragsholder. Et utvalg av hans bøker er "Vestfolds historie: grevskapstiden 1671-1821" (1980), "Selvstendighet og union Norsk utenrikspolitikks historie" bind 1. Med Narve Bjørgo og Alf Kaartvedt (1995), "Den nye begynnelsen: 1520-1660" - bind 5 i Aschehougs Norgeshistorie (1995), "Bratsberg på 1600-tallet: stat og samfunn i symbiose og konflikt" (1997), "Den aristokratiske fyrstestaten: 1536-1648" - bind 2 i Danmark-Norge 1380-1814 (1997), "Norge i dansketiden" (2002), "Nasjonal identitet i dansketiden" (2002), "Embetsstanden i dansketida" (2003), "Maktens historie i dansketiden" (2003), "Reformasjonstiden som katastrofe i Norgeshistorien" (2005), "For Norge, kjempers fødeland: 12 portrett frå dansketida" (2007). Øystein Rian er også bidragsyter og medforfatter i flere antologier og andre historieverk.
Mer informasjon om forfatteren