Velg format

På lager
kr 1 149

Sivilbeskyttelsesloven

Lovkommentar
Sivilbeskyttelsesloven fra 2010 gir rettslig uttrykk for hvordan Norge kan forebygge eller håndtere uønskede hendelser som er natur- eller menneskeskapte både i fred, krise og krig.

Typiske eksempler på uønskede hendelser er ras og flom, skogbrann, akutt forurensning og atomulykker. Myndighetene kan i slike tilfeller fatte beslutninger som griper dypt inn i borgernes hverdag, og pålegge tvangsevakuering eller rekvirere fast eiendom.

Lovkommentaren redegjør for bestemmelser om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvarets rolle i fred og krig. Formålet med lovkommentaren er å gjøre bestemmelsene lettere tilgjengelige for dem som skal anvende reglene. Det pekes på mulige valg og juridiske konsekvenser av disse.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på Juridika.no.

Informasjon om boka

  • Sider: 280
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215030517
  • Utgivelsesdato: 22.05.2019
  • Bokgruppe: 221

Elin Olsen

Elin Olsen er utdannet cand.jur., og har særlig arbeidet med spørsmål gjeldende Sivilforsvaret, sivile beskyttelsestiltak og totalforsvaret. Hun har erfaring som sensor i studiet Samfunnssikkerhet ved Universitetet i Tromsø, og var i perioden 1997 - 2017 ansatt som jurist/utredningsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Siden 2017 har hun arbeidet som jurist i staben til Brann- og redningsetaten i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Erik Furevik

Erik Furevik er utdannet cand.jur. og Master of Management (Public Administration). Furevik er Spesialrådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Tidligere var han sjef for Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt. I tillegg er han lærebokforfatter og foreleser som universitetslektor innen samfunnssikkerhet ved Universitetet i Tromsø.
Mer informasjon om forfatteren