Velg format

På lager
kr 499

Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet
Boken gir en bred og helhetlig tilnærming til hvordan lærere kan skape engasjement og utforskertrang hos elevene. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder fremstilles på en praktisk, men samtidig kritisk måte.

Forfatterne viser hvordan slike metoder kan brukes som redskap i pedagogisk virksomhet for å øke elevers trivsel, motivasjon og læringsutbytte. Bidragene i boken er varierte, med perspektiver fra, og på tvers av, ulike fagfelter.

Antologien henvender seg til lærerstudenter, lærere, lærerutdannere, skoleledere, skoleeiere, og forskere i skole og utdanning som er interessert i å vite mer om alternative undervisningsformer, menneskelig kreativitet og nyskaping.

Redaktører for boken er Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad. Øvrige bidragsytere er Marius Akerbæk, Bennyé D. Austring, Liv Anne Fossbråten, Elisabeth Giske, Johannes Hafnor, Målfrid Irene Hagen, Egil Hjertaker, Ellen Høeg, Birgitte Nordahl Husebye, Joakim Karlsen, Einar Krossbakken, Marianne Maugesten, Pål Kristian Moe, Monica Nordbakke, Virginia Lockhart-Pedersen, Marianne Puvatcha, Dan Roger Sträng, Solveig Toft, Merete Cornét Sørensen og Ilmi Willbergh.

Informasjon om boka

  • Sider: 312
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215029979
  • Utgivelsesdato: 31.01.2019
  • Bokgruppe: 215

Kristine Høeg Karlsen

Kristine Høeg Karlsen er utdannet allmennlærer og har en ph.d. i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. I dag er hun ansatt som professor i pedagogikk ved Fakultet for lærerutdanninger og språk, Høgskolen i Østfold. Hun er prosjektleder for det NFR-finansierte FoU-prosjektet pARTiciPED og har siden 2015 ledet prosjektet «Storyline - en tverrfaglig og studentaktiv metode i lærerutdanningen». I tillegg har Karlsen hatt en II-stilling ved OsloMet fra 2021 hvor hun underviser i Master i begynneropplæring. Forskningsinteressene hennes inkluderer storyline, dansedidaktikk, vurdering og veiledning. Karlsen har publisert artikler og kapitler i bøker både nasjonalt og internasjonalt, med hovedfokus på storyline, samt redigert flere antologier.
Mer informasjon om forfatteren

Gunhild Brænne Bjørnstad

Mer informasjon om forfatteren