Velg format

kr 649
Forventet i salg 15.12.2020

Skattesvik

Informasjon om boka

  • Sider: 400
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215034331
  • Utgivelsesdato: 15.12.2020
  • Bokgruppe: 221
Straffeloven §§ 378 til 380 inneholder bestemmelser om ordinært, grovt og grovt uaktsomt skattesvik. Dette er de mest alvorlige formene for skatte- og avgiftssvik. Bestemmelsene var tidligere å finne i ligningsloven, merverdiavgiftsloven og særavgiftslovgivningen.
I denne boken vil forfatteren belyse de ulike sidene av skattesvik, blant annet forholdet mellom straff og tilleggsskatt, krav om erstatning, skatteamnesti og hvorfor skattesvik er et samfunnsproblem.

Denne boken passer for forsvarere, aktorer og dommere, men også andre som jobber med denne typer problemstillinger, som ansatte i Skatteetaten, forretningsadvokater og politietterforskere.