Velg format

På lager
kr 409

Skikket for yrket?

Skikkethetsvurdering i profesjonsutdanninger
«Skikket for yrket?» er en håndbok som gir innsyn i hva skikkethetsvurdering er, hvordan sakene behandles, og hva som er viktig i slike prosesser.

Yrkeslivet er ofte komplekst og krever kyndige ansatte. Alle studenter som skal bli helsepersonell, sosialarbeidere eller pedagoger må, i tillegg til å ha nådd læringsmålene for utdanningen og bestått de faglige kravene, være skikket for sitt framtidige yrke.

De aller fleste studentene kvalifiserer seg gjennom studiene, hvor de får bred kompetanse og erfaring. Likevel hender det noen studenter framviser sider underveis i studiene som skaper tvil om hvorvidt det er forsvarlig at de møter pasienter, klienter, brukere, barn og unge i praksisperioder eller i senere yrkesrolle. Denne boka gir råd og eksempler til bruk i situasjoner der manglende skikkethet skal vurderes.

Kari Kildahl, Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved OsloMet, har med seg følgende bidragsytere: Connie Goul (UiA), Arve Hepsø (tidl. NTNU), Anne-Grethe Naustdal (HVL), Jørgen Sundby (UiT), Mariann Iren Vigdal (HVL) og Marius Stene Fuglum (OsloMet).

«Boken er i et svært hendig pocketformat, med oversiktlig utforming og logiske kapitteloverskrifter. Språket er klart og lettlest. (...) Boken er svært verdifull for dem som er institusjonsansvarlige. Også studieprogramansvarlige og studieadministratorer som får med slike saker å gjøre vil ha stor glede av boken.»
Arne Tjølsen, Tidsskrift for Den norske legeforening

«Boken kan være til stor hjelp for ansatte som er usikre på hvordan man skal håndtere skikkethetssaker. Den kan leses i sin helhet eller brukes som oppslagsverk.»
Gro Gundersen, Bioingeniøren

Informasjon om boka

  • Sider: 240
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215032436
  • Utgivelsesdato: 19.03.2020
  • Bokgruppe: 215

Kari Kildahl

Kari Kildahl er utdannet barnehagelærer og økonom. I tillegg har hun hovedfag i pedagogikk. Kari er Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved OsloMet- Storbyuniversitetet. Hun er også leder av arbeidsutvalget (AU) for institusjonsansvarlige i Norge og holder kurs og foredrag om skikkethetsvurdering for studenter, ansatte og praksisfelt.
Mer informasjon om forfatteren