Velg format

På lager
kr 319

Skolehage som læringsarena

Hva er en skolehage?
Hvordan kan vi bruke skolehage i undervisning og i ulike fag?

I denne boka får du både praktisk og faglig kunnskap til å drive med skolehage. Hvert kapittel representerer egne forskningsprosjekter som bidrar med ny kunnskap for å utvikle skolehage som både forskningsfelt og arena for læring.

Skolehage er en læringsarena med lange tradisjoner i Norge, der dyrking av mat står sentralt. Den fysiske skolehagen kan være så mangt, og romme ulike elementer som kasser og potter der man dyrker mat, kompost, husdyrhold, redskapsboder, lekerom, sittegrupper, samt fuglekasser, insektshotell og insektsvennlige vekster.
Skolehagen gir også elevene muligheten til å følge prosessene i naturen, og kan være en konkretisering av vekslingene mellom årstidene. Læring i skolehagen kan gi elevene mulighet til å koble aktivitetene i hagen til lokalt og globalt landbruk, og se sammenhenger mellom de økologiske prosessene og matproduksjon. Skolehagen gir muligheter for elever til å vokse og utvikle seg både faglig og sosialt.

De tre tverrfaglige temaene i Kunnskapsløftet (LK20) er relatert til store samfunnsutfordringer. I denne boka har vi lagt særlig vekt på bærekraftig utvikling som tema, men viser tilnærminger til hvordan man kan undervise ved bruk av skolehage som læringsarena innenfor alle de tre temaene; bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring. Boka er på ingen måte en fasit, men gir eksempler på hvordan man kan undervise for å fremme den viktige handlingskompetansen til elevene for en bærekraftig utvikling.

Boka er aktuell for studenter i grunnskolelærerutdanningen, lærere og lærerutdannere, og andre som ønsker å styrke sin kompetanse på skolehage som læringsarena.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215070469
  • Utgivelsesdato: 18.12.2023
  • Bokgruppe: 893

Tove Anita Fiskum

Førsteamanuensis i pedagogikk, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet.
Mer informasjon om forfatteren