Velg format

kr 479

Skoletid

Omtale på kjonnsforskning.no: Ikke feminisert, men moderne

Hva gjør barna egentlig alle de timene og årene de tilbringer på skolen? I denne unike studien følger vi en skoleklasse gjennom grunnskolen fra de forventningsfulle begynner i 1.klasse og til de som bråmodne tenåringer er ferdige med ungdomstrinnet og har blikket rettet mot videregående skole, utdanning og voksenliv.

Boka undersøker hva skolesituasjonen betyr for ulike elevers faglige, sosiale og personlige utvikling, og den ser på betydningen av kjønn og etnisitet i slike utviklingsprosesser. Den trekker også tråder videre til elevenes liv som unge voksne.

I skoletiden krysses mange tidsdimensjoner: barnas egen utvikling fra små til store, en barndoms- og ungdomstid i endring og et samfunn i rask forandring. Kjønn og etnisitet spiller en annen rolle i dagens samfunn. Og det stilles andre krav i skolen enn før. Hvilke konsekvenser har det fått for barns oppvekst og utvikling og deres måte å være skoleelever på? Har forholdet mellom gutter og jenter endret seg? Eller er det skolens kompetansekrav som er forandret?

I boka ses elevgruppens utvikling fra fire perspektiver: klasserommets relasjoner, elevenes faglige strategier, vennskap og konflikt i barnegruppen og betydningen av kjønn og etnisitet. Den gir en hverdagsnær og kontekstualisert beskrivelse av barns utvikling over tid i forhold til den aktuelle norske virkeligheten.

"Nettopp fordi nærheten til livet i klassen er så "påtrengende", føles det både naturlig og berikende med påfølgende teoretisering. Denne formen for kobling mellom praksis og teori tror jeg kan egne seg godt i lærerutdanningssammenheng, og boka Skoletid bør absolutt kunne brukes i det nye faget Pedagogikk og elevkunnskap.

Jeg tror skolen ville blitt enda mer styrket hvis man i stedet for å fokusere på rapporter og kartlegginger var mer opptatt av hva som dypest sett skjer med barn og unges faglige, sosiale og personlige utvikling i løpet av tiden i skolen. Boka Skoletid representerer her en stemme det er verdt å lytte til for både skolepolitikere, byråkrater, forskere, lærere, foreldre og lærerstudenter." (Carl F. Dons, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Informasjon om boka

  • Sider: 328
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215014180
  • Utgivelsesdato: 05.10.2009
  • Bokgruppe: 215

Harriet Bjerrum Nielsen

Harriet Bjerrum Nielsen er professor i pedagogikk og kjønnsforskning og leder av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har forsket på barn og ungdom i et kjønnsperspektiv i en årrekke. Hun har blant annet gitt ut bøkene Jenteliv og likestillingslære (Cappelen 1988), Historien om jenter og gutter (Universitetsforlaget 1989), Psychological Gender and Modernity (Universitetsforlaget 1994) og Moderne jenter: tre generationer på vei (Universitetsforlaget 2006) - de siste tre skrevet sammen med Monica Rudberg.

(Foto: Inger Marie Grini)
Mer informasjon om forfatteren