Velg format

På lager
kr 469

Sosialdemokratiet

Sosialdemokratiet har siden 1930-tallet vært en sentral del av norsk politikk og samfunnsliv. Dette er den første boka på norsk som analyserer sosialdemokratiet som ideologi og politisk praksis.
Sosialdemokratiets viktigste mål er å verne om og øke enkeltmenneskets frihet - alle enkeltmenneskers frihet. Snudd på hodet vil det si at sosialdemokratiets største oppgave er å bekjempe undertrykkelse, uansett hvor den måtte finnes, og hvilke former den måtte anta. Mens ulike virkemidler har kommet og gått, har disse målene i 150 år ligget fast som selve eksistensgrunnlaget for den sosialdemokratiske bevegelsen.

I dag hevdes det ofte at vi lever i nyliberalismens tidsalder. Denne boka har et annet perspektiv. Først og fremst har det siste århundret dreid seg om sosialdemokratiets framvekst og triumf, hvor kapitalismen ble temmet og marxismen forvist til historiens skraphaug. I vår egen tid har sosialdemokratiet gått mot nye mål og vunnet fram i stadig større deler av verden. Men samtidig står man overfor en rekke nye utfordringer som krever at sosialdemokratiske premisser vurderes på ny. Denne boka diskuterer de politiske utfordringer i vår egen samtid og framtid, med sosialdemokratiets idégrunnlag og historie som utgangspunkt.

Informasjon om boka

  • Sider: 296
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215017600
  • Utgivelsesdato: 15.08.2011
  • Bokgruppe: 224

Dag Einar Thorsen

Dag Einar Thorsen er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Han har skrevet doktoravhandling om antitotalitær tenkning i det tjuende århundret.
Mer informasjon om forfatteren

Nikolai Brandal

Nik. Brandal (f. 1973) er stipendiat ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo hvor han blant annet forsker på politisk radikalisering på 1960- og 70-tallet. Han har tidligere skrevet om 2. verdenskrig og okkupasjonshistorien og var også redaksjonssekretær og bidragsyter i Folkemordenes svarte bok (Universitetsforlaget, 2008).
Mer informasjon om forfatteren

Øivind Bratberg

Øivind Bratberg er førstelektor ved ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Han avla doktorgrad i 2011 samme sted med en avhandling om partipolitikk i Storbritannia. Bratberg har skrevet bøker om britisk politikk, nordisk sosialdemokrati, tekstanalyse og en biografi om Roald Dahl. I 2016 var han en av Morgenbladets «Ti fantastiske formidlere».
Mer informasjon om forfatteren