Velg format

På lager
kr 499

Sosiale landskap og sosial kapital

Nettverk og nettverksforskning. 2. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 288
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215025056
  • Utgivelsesdato: 20.07.2015
  • Bokgruppe: 215
Sosiale nettverk og sosial kapital er sentrale fenomener innenfor sosiologi, sosialantropologi, pedagogikk, helsefag, sosialt arbeid, statsvitenskap, ledelses- og organisasjonsfag og økonomi.
Dette er en oppdatert og bredt anlagt fag- og lærebok, der forfatteren formidler begreper, analytiske redskaper og teorier som viser viktigheten av uformelle relasjoner, interaksjon og sosial kapitaldanning. Sentrale spørsmål som tas opp, er hvordan sosiale nettverk og sosial kapital etableres, vedlikeholdes og fungerer, og hva slike forhold betyr for helse og livskvalitet, jobbsøking og karriereutvikling. Boka viser også hvorfor sosial kapital er avgjørende for hvordan organisasjoner fungerer.

Denne utgaven bygger på en tidligere utgave av Inge Bø og Per Morten Schiefloe (2007). Boka er oppdatert og utvidet med grunnlag i nyere forskning, og det er lagt mer vekt på betydningen av nettverksteknologier og sosiale medier.

Per Morten Schiefloe er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet).

Per Morten Schiefloe

Per Morten Schiefloe er professor ved NTNU i Trondheim.
Mer informasjon om forfatteren