Velg format

På lager
kr 419

Sosiale medier i samfunnet

Hva betyr det egentlig når medier blir sosiale? Hvordan kan digitale medier påvirke samfunnet? Hvem kan best regulere sosiale medier - staten eller markedet? Og hva skjer med solidaritet og muligheten for personlig suksess når vi alle er brukere av sosiale medier?
Dette er en innføringsbok om sosiale mediers plass i det moderne samfunnet. Boka gir en innføring i eksisterende teori på feltet, og utvider i noen henseender denne med nye definisjoner og begreper. Forfatteren viser hvilke historiske og kulturelle forutsetninger som gjorde at fenomenet sosiale medier kunne oppstå, og peker på hva som er nytt i forhold til tidligere medier. Sosiale medier skaper nye betingelser for hele mediebransjen, og vi ser en tendens til at store deler av offentligheten forandrer seg i møtet med en mer sosial medievirkelighet. Haugseth diskuterer sosiale mediers rolle når det kommer til journalister og tradisjonelle medier, nettverk, identitet og fellesskap, bruk og misbruk. Han drøfter også de nye medienes politiske og demokratiske potensiale, og viser dilemmaer og etiske utfordringer.

«Sosiale medier i samfunnet» er en bok rettet mot alle som er interesserte i å forstå sosiale medier i en samfunnskontekst. Journalister, lærere og studenter i medievitenskap, mediesosiologi og kulturstudier vil spesielt kunne dra nytte av denne boka.

«Dette er i høy grad en bok til å bli klok av, enten man er godt eller noe mindre godt forspent med forkunnskaper på feltet» Martin Engebretsen, Norsk medietidsskrift nr. 4/2013.

Informasjon om boka

  • Sider: 176
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215019703
  • Utgivelsesdato: 17.06.2013
  • Bokgruppe: 214

Jan Frode Haugseth

Jan Frode Haugseth (f. 1977) har doktorgrad i sosiologi fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han har i tillegg arbeidet som førsteamanuensis og foreleser om blant annet sosiologisk teori og kvalitativ metode, i tillegg til digitale og sosiale medier.
Mer informasjon om forfatteren