Velg format

På lager
kr 559

Sosialpedagogikk

integrering og inkludering i det moderne samfunn
Sosialpedagogikk presenteres som begrep, fag og praksisfelt i denne grunnboken. Bent Madsen legger vekt på å undersøke og beskrive sosialpedagogikkens faglige utvikling på modernitetens vilkår, og hvilke konsekvenser det får for sosialpedagogikkens målgrupper.

Samfunnets modernisering stiller stadig større krav til det enkelte menneskes tilpasningsevne, og mennesker som ikke er i stand til at leve opp til disse kravene, ekskluderes fra de etablerte fellesskapene. Forfatteren peker på hvordan sosialpedagogikken kan være en sentral løsning på dette, og viser betydningen av at vi utvikler en moderne sosialpedagogikk.

Sentrale spørsmål er:
- Hvordan håndterer det sosiale systemet de menneskene som ikke passer inn i systemet?
- Hvilken kompetanse kreves hvis man skal være en del av et fellesskap?
- Hva betyr det å stå utenfor, og hvordan skaper vi plass til forskjellighet?
- Hva er sosial integrering og inkludering?

Boken henvender seg til studenter og praktikere innenfor barnevern, vernepleie og sosialt arbeid, og den er tilpasset til norske forhold av Inge Kvaran, førstelektor ved Høgskolen i Sør- Trøndelag, og Kirsten Jæger Sivertsen tidligere seksjonsleder for barnevernpedagogene i FO.
Om forfatteren:
Bent Madsen er cand.pæd.pæd. og lektor ved Center for videregående utdanning (CVU) Storkøbenhavn. Han er leder på Nationalt videnscenter for inklusion og eksklusion (NVIE) i Danmark.

Informasjon om boka

  • Sider: 256
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215009711
  • Utgivelsesdato: 06.11.2006
  • Bokgruppe: 213
  • Oversetter: Ole Henrik Fosland