Velg format

På lager
kr 279

Sosiologi i sosialfagene

Sosiologien bidrar til å se individuelle og samfunnsmessige utfordringer i sammenheng. Dette er kunnskap sosialarbeideren er avhengig av for å kunne gjøre jobben sin.
Hjelpen og omsorgen som profesjonsutøverne yter, finner sted i et spenningsfelt mellom folks private liv og hverdagslige utfordringer på den ene siden, og fagprofesjonelle føringer på den andre. For å mestre denne rollen forutsettes kunnskap og bevissthet om de institusjonelle, kulturelle og politiske rammene som det profesjonelle arbeidet foregår innenfor.

Boka består av tre deler. Første del presenterer noen sentrale sosiologiske spørsmål og argumenterer for sosiologiens relevans i det sosialfaglige arbeidet. I andre del presenteres sosiologien gjennom utvalgte tematiske områder. I bokas tredje del blir begreper og teorier fra de første delene brukt i konkrete empiriske felt som er relevante for profesjonelle i sosial- og velferdssektoren.

Boka er skrevet for bachelorstudenter.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215033877
  • Utgivelsesdato: 01.06.2019
  • Bokgruppe: 893

Pernille Stornæss Skotte

Mer informasjon om forfatteren

Bennedichte C. Rappana Olsen

Mer informasjon om forfatteren