Velg format

kr 399
Forventet i salg 03.03.2021

Sosionomen i situasjonen

Informasjon om boka

  • Sider: 250
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215041469
  • Utgivelsesdato: 03.03.2021
  • Bokgruppe: 213
«Sosionomen i situasjonen» handler om å være sosionom - hvordan forstå seg selv som profesjonell sosionom og gjøre sosialt arbeid innenfor velferdstjenestenes rammer?

Boken handler om hva det vil si å være profesjonell sosionom og betydningen av hvordan du tilegner og anvender kunnskap og ferdigheter i din profesjonelle praksis. «Personen i situasjonen» er et faguttrykk i sosialt arbeid og viser til at sosialt arbeid bygger på en forståelse av både personen som trenger hjelp og den situasjonen vedkommende er i. Et sosialt problem kan aldri isoleres til en diagnose eller et avgrenset problem som for eksempel vold eller rusmisbruk. Det må forstås i en større sammenheng. Det samme gjelder når du skal bli sosionom og utvikle din faglige profesjonalitet. For å utvikle en sosionomfaglig profesjonalitet må du ikke bare ha kunnskap om faget sosialt arbeid. Du må også kjenne deg selv og forstå relasjonene du inngår i, og du må forstå de omgivelsene og strukturene du arbeider innenfor. Å være en profesjonell sosionom krever at du retter blikket mot deg selv - både på hvem du er, hvem du er i møte med andre, og hvordan du utøver faget i de situasjonene du til enhver tid står i som yrkesutøver.

Forfatterne har alle lang erfaring fra sosialt arbeid både som praksis- og forskningsfelt. De bidrar med den sentrale kunnskapen du trenger for å bli sosionom og for å utvikle deg i ditt arbeid som profesjonell sosialarbeider.