Velg format

På lager
kr 339

Sosionomen i situasjonen

Boka handler om å være sosionom − hvordan forstå seg selv som profesjonell sosionom og gjøre sosialt arbeid innenfor velferdstjenestenes rammer?

Boka handler om hva det vil si å være profesjonell sosionom og betydningen av hvordan du tilegner og anvender kunnskap og ferdigheter i din profesjonelle praksis. «Personen i situasjonen» er et faguttrykk i sosialt arbeid og viser til at sosialt arbeid bygger på en forståelse av både personen som trenger hjelp, og den situasjonen vedkommende er i. Det samme gjelder når du skal bli sosionom og utvikle din faglige profesjonalitet. For å utvikle en sosionomfaglig profesjonalitet må du ikke bare ha kunnskap om faget sosialt arbeid. Du må også kjenne deg selv og forstå relasjonene du inngår i, og du må forstå de omgivelsene og strukturene du arbeider innenfor.

Forfatterne har alle lang erfaring fra sosialt arbeid både som praksis- og forskningsfelt. De bidrar med den sentrale kunnskapen du trenger for å bli sosionom og for å utvikle deg i ditt arbeid.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215041476
  • Utgivelsesdato: 21.04.2021
  • Bokgruppe: 893

Ingunn Tollisen Ellingsen

Ingunn T. Ellingsen er professor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
Mer informasjon om forfatteren

Lise Cecilie Kleppe

Lise Cecilie Kleppe er sosionom og har master i sosialt arbeid og doktorgrad fra Helsefag ved Universitetet i Oslo. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, OsloMet.
Mer informasjon om forfatteren

Kathrine Haugland Martinsen

Kathrine Haugland Martinsen er virksomhetsleder ved Kirkens Bymisjons senter for sosialt arbeid i bolig (ByBo)
Mer informasjon om forfatteren

Jorunn Vindegg

Jorunn Vindegg er førsteamanuensis ved OsloMet.
Mer informasjon om forfatteren