Velg format

kr 379

Spesialpedagogen i endringstider

Boka viser framvekst og utvikling av spesialpedagogen som profesjonsutøver og tar opp noen av de utfordringene dagens spesialpedagoger møter.

Boka består av fire oversiktlige deler:

Del I viser et historisk riss med presentasjon av de tidlige institusjonene, framveksten av lovverk og veier inn i et nytt årtusen. Den tar for seg velferdsstatsutvikling, enhetsskolen og spesialundervisning, samt statlig politikk og ideologiske føringer.

Del II handler om fagets teoretiske grunnlag og spesialpedagog som profesjon.

Del III har fokus på praksisnære utfordringer og drøfter bl.a. menneskesyn, perspektiv på læring, mandat og oppgaver i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet, relatert til barnehage og skole.

Del IV ser på spesialpedagogens rolle i endringstider ut fra kompetanse, etisk væremåte, engasjement, tiltro og mot til å være autentisk i utvikling som profesjonsutøver.

Boka er skrevet for studenter i spesialpedagogikk, men vil også være kilde til kunnskapsutvikling og drøfting i barnehage, skole, hjelpeinstanser og forvaltning.

Berit Groven er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH).

"Boka set eit viktig tema på dagsordenen, kva liggi profesjonen spesialpedagogikk, når det gjeld utdanning og arbeidsoppgåver. Det er her eg meiner boka har sin viktigaste misjon, i å trekke fram eit fagfelt som er svært viktig i kvardagen til mange menneske." (Kirsten Flaten, Utdanning april 2013)

Informasjon om boka

  • Sider: 208
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215020136
  • Utgivelsesdato: 01.02.2013
  • Bokgruppe: 215

Berit Groven

Berit Groven er professor emerita i spesialpedagogikk ved DMMH. Hennes faglige interesser er konsentrert om spesialpedagogikkens historiske forankring, juridiske sider ved spesialpedagogisk virke, sammenhengen mellom allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole, individuelle opplæringsplaner og spesialpedagog som profesjon. Dette nedfeller seg i hovedtyngden av hennes mangeårige virke i utdanning av spesialpedagoger og i forskning.
Mer informasjon om forfatteren