Velg format

På lager
kr 689

Språk

En grunnbok
Boka er skrevet for innledende kurs ved universiteter og høgskoler der grunnlaget legges for videre språkstudier. Særlig vekt på begreper og analysemodeller alle språkstudenter trenger å lære. Den vil også fungere som håndbok for studenter på høyere nivå.

Forfatterne tar for seg språkvitenskapelige grunnbegreper innenfor felt som semantikk, pragmatikk, (kon)tekst- og samtaleanalyse, retorikk, fonetikk og fonologi, leksikon, morfologi, syntaks, innlæring av fremmedspråk, språktypologi, språkendring, geografisk og sosial språkvariasjon. Et innledningskapittel spør "Hva er språk?", og avslutningskapitlet skisserer sentrale trekk ved vitenskapen lingvistikk slik den har artet seg det siste århundret.

Kristian Emil Kristoffersen, Helge Lødrup, Else Ryen, Hanne Gram Simonsen, Andreas Sveen og Rolf Theil er alle sammen ansatt ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, mens Kirsten Meyer Bjerkan og Marianne Lind er ansatt på Bredtvet kompetansesenter i Oslo.

Informasjon om boka

  • Sider: 576
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215007601
  • Utgivelsesdato: 06.07.2005
  • Bokgruppe: 216

Andreas Sveen

Andreas Sveen arbeider ved institutt for lingvistiske fag ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Else Ryen

Else Ryen arbeider ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, og har lang erfaring i å undervise i norsk som andrespråk.
Mer informasjon om forfatteren

Hanne Gram Simonsen

Hanne Gram Simonsen arbeider ved institutt for lingvistiske fag ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Helge Lødrup

Helge Lødrup er ansatt ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Kirsten M. Bjerkan

Kirsten Meyer Bjerkan er ansatt på Bredtvet kompetansesenter i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Kristian Emil Kristoffersen

Kristian Emil Kristoffersen er ansatt ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Marianne Lind

Marianne Lind er ansatt på Bredtvet kompetansesenter i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Rolf Theil

Rolf Theil arbeider ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo.

(Foto: Universitetet i Oslo)
Mer informasjon om forfatteren