Velg format

På lager
kr 499

Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag

2. utgave
«Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag» er en revidert og oppdatert utgave av boka «Språk og digitale verktøy i naturfag», som har vært en inspirasjonskilde for lærerstudenter, lærere og lærerutdannere i naturfag siden utgivelsen i 2010.
Å lære naturfag handler om å lære det naturfaglige språket. I «Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag» viser forfatterne gjennom forskningsresultater og praktiske eksempler hvordan systematisk arbeid med de språklige kompetansene legger til rette for dybdelæring og motivasjon hos elevene. Første kapittel gir en naturfagdidaktisk forankring med vekt på naturvitenskapens egenart, naturfaglig allmenndannelse, naturfaglig språk og ulike sjangrer. De videre kapitlene tar for seg lesing, skriving, argumentasjon og digital kompetanse i naturfag.

De mange praksisnære eksemplene er knyttet til naturfag i grunnskole og videregående skole. Mange av ideene kan brukes direkte, eller de kan overføres til andre temaer og andre aktiviteter.

Forfatterne arbeider ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo og Snöball Film. De kompletterer hverandre med erfaringer og kompetanse innen bl.a. forskning, utvikling, undervisning, kursvirksomhet og utallige møter med lærere og elever. Denne naturfagsdidaktikkboka bygger på deres erfaringer fra dette arbeidet.


Sagt om boken:
«"Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag" utfordrer vanlig praksis på flere felt, og den viser vei til nye og systematiske måter å bruke språket konstruktivt i lesing, skriving, argumentasjon og IKT i naturfag. Det er en nyttig bok fordi den er konkret og detaljert, samtidig som metodikken er solid forankret i ny forskning, skolens retningslinjer og kommende læreplan. Ingen potensielle lesere bør la seg skremme av at den er beregnet på naturfagundervisning; mye av innholdet har overføringsverdi til andre fag. Boka stimulerer, motiverer og oppmuntrer alle lærere til å prøve ut nye arbeidsmåter med språket som drivkraft - den inspirer!»
Lektor Anne Rita Feet i Bedre skole 1/2018

Informasjon om boka

  • Sider: 240
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215027234
  • Utgivelsesdato: 24.07.2017
  • Bokgruppe: 219

Sonja M. Mork

Sonja M. Mork er førsteamanuensis ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Hun er cand.scient i biologi og har doktorgrad i naturfagdidaktikk. Mork har flere års undervisningserfaring fra grunnskolen, har ledet læreplanarbeid i naturfag, vært redaktør for forskningstidsskriftet NorDiNa. Mork er nå leder for FoU-prosjektene Forskerføtter og leserøtter , Nøkler til naturfag og Deep Learning. Hennes FoU-arbeid er knyttet til utforskende arbeidsmåter, argumentasjon og grunnleggende ferdigheter i naturfag. Hun har holdt en rekke kurs og foredrag for lærere i grunnskole og videregående skole, og er forfatter og bidragsyter til flere utgivelser på Universitetsforlaget.
Mer informasjon om forfatteren

Wenche Erlien

Wenche Erlien er produsent ved Snöball Film, et produksjonsselskap som lager kunnskapsfilmer for skole og allmenheten. Hun har tidligere jobbet åtte år som førstelektor ved Naturfagsenteret, hvor hun blant annet var prosjektleder for viten.no og naturfag.no. Hun har flere års undervisningserfaring fra videregående skole og har holdt en rekke kurs for lærere om tema som lesing, skriving og digital kompetanse i naturfag.
Mer informasjon om forfatteren