Velg format

På lager
kr 449

Stat i klemme

Statlig styring mellom politikk og markeder
Her får du en grundig og oversiktlig analyse av hvordan staten styrer næringslivet i Norge.

Både styringen som skjer indirekte gjennom regulering, økonomiske insentiver og omfordelingstiltak, og den direkte styringen gjennom statlig eierskap og eierstyring blir systematisk behandlet. Dermed avdekkes også de mange dilemmaene som finnes i spenningsfeltet mellom politikk og markeder.

Ofte belyses politikk, forvaltning, næringsliv og markeder hver for seg og i ulike fagtradisjoner. I Stat i klemme utvikler Tom Colbjørnsen en helhetsforståelse gjennom å kombinere innsikter fra offentlig administrasjon, økonomisk sosiologi, samfunnsøkonomi, juss og historie.

Boken vil være svært nyttig for studenter og for andre som skal arbeide i næringslivet, forvaltningen eller i interesseorganisasjoner.

Informasjon om boka

  • Sider: 272
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215062693
  • Utgivelsesdato: 02.05.2022
  • Bokgruppe: 212

Tom Colbjørnsen

Tom Colbjørnsen, dr. philos, er rektor ved Handelshøyskolen BI. Han var tidligere professor ved NHH. Colbjørnsen har skrevet en rekke artikler og bøker (blant annet "Reisen til Markedet" (Tano 1995) og "Norske ledere i omskiftelig tider" (Fagbokforlaget 2001). Han har også bred praktisk erfaring gjennom styreverv og rådgivningsarbeid for ledende norske bedrifter.
Mer informasjon om forfatteren