Velg format

På lager
kr 449

Stat i klemme

Statlig styring mellom politikk og markeder
Her får du en grundig og oversiktlig analyse av hvordan staten styrer næringslivet i Norge.

Både styringen som skjer indirekte gjennom regulering, økonomiske insentiver og omfordelingstiltak, og den direkte styringen gjennom statlig eierskap og eierstyring blir systematisk behandlet. Dermed avdekkes også de mange dilemmaene som finnes i spenningsfeltet mellom politikk og markeder.

Ofte belyses politikk, forvaltning, næringsliv og markeder hver for seg og i ulike fagtradisjoner. I Stat i klemme utvikler Tom Colbjørnsen en helhetsforståelse gjennom å kombinere innsikter fra offentlig administrasjon, økonomisk sosiologi, samfunnsøkonomi, juss og historie.

Boken vil være svært nyttig for studenter og for andre som skal arbeide i næringslivet, forvaltningen eller i interesseorganisasjoner.

Informasjon om boka

  • Sider: 272
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215062693
  • Utgivelsesdato: 02.05.2022
  • Bokgruppe: 212

Tom Colbjørnsen

Tom Colbjørnsen er professor emeritus ved Handelshøyskolen BI, der han var rektor fra 2006 til 2014. Han er utdannet siviløkonom, sosiolog og dr.philos. Colbjørnsen har gjennom mange år vært en etterspurt foreleser og rådgiver i både næringslivet og statsforvaltningen.
Mer informasjon om forfatteren