Velg format

På lager
kr 569

Stat, nasjon, klasse

essays i politisk sosiologi

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788200025337
  • Utgivelsesdato: 01.12.1987
  • Bokgruppe: 214
Stein Rokkan var Norges fremste politiske sosiolog, og en lederskikkelse i internasjonal samfunnsforskning. Denne essaysamlingen inneholder hans klassiske arbeider i norsk oversettelse - artikler som er blitt mønsterdannende for en hel forskningstradisjon. Boka vil gi nye generasjoner av samfunnsinteresserte overblikk og lange linjer i norsk og europeisk politikk.
Utvalg og innledning ved Bernt Hagtvet. Oversatt av Lars Alldén, Ole Berg, Erling Gjerken, Bernt Hagtvet, Sigrun Lørdal og Jan Petter Myklebust.

Omtaler: 

  • Samfunnsvitenskapens foranskutte lyn
    Stein Rokkan var kosmopolitten fra det perifere Norge som ble en av verdens ledende samfunnsforskere i de første tiårene etter andre verdenskrig. Stat, nasjon, klasse viser en vitenskapelig åpenhet vi kan lære mye av, mener hans nære samarbeidspartner Stein Kuhnle