Velg format

På lager
kr 359

Stata

En entusiastisk innføring
Stata er i ferd med å etableres som det mest populære statistikkprogrammet blant forskningsmiljøer rundt om i verden. Her er en engasjert innføring!

Du tror det ikke før du får se det, og knapt nok da heller. Stata er nemlig et statistikkprogram som ved første øyekast virker både uoversiktlig og overveldende, men som etter kort tids bekjentskap fremstår som forbløffende effektivt og brukervennlig.
Stata er så visst ikke forbeholdt den statistiske eliten. Selv de som misliker statistikk, kan like Stata. Statistikk er én ting, Statastikk en annen, slår forfatter Tor Midtbø fast i innledningen til denne boken.

Stata - en entusiastisk innføring henvender seg til dem som har ingen, liten eller overfladisk erfaring med Stata. Målet er å gi leseren et skånsomt puff inn i programmet i form av en kort, enkel og uformell fremstilling av grunnleggende databehandling. En viss kjennskap til kvantitativ metode er en fordel, men boken vil være nyttig lesing uavhengig av statistisk kunnskapsnivå. Heller ikke fagtilhørighet bør være noe hinder. Dataene er samfunnsvitenskapelige, men teknikkene og kommandoene er tverrfaglige. Fremstillingen er basert på et nedlastbart, enkelt og lite datasett. Språket i boken er lettfattelig - og entusiastisk!

«Tor Midtbø har rett og slett skrevet en svært god innføringsbok (...) Studentene
spør ofte om hjelp og råd om hvordan de bør gå frem. Mitt første råd vil fra nå av være: Les Stata - en entusiastisk innføring!»
Carl Henrik Knutsen, Norsk statsvitenskapelige tidsskrift

«Den dekker godt de grunnleggende egenskapene ved og kommandoene i Stata, samtidig som den gir mat til både ferske og erfarne brukere av kvantitative metoder (¿) Det finnes nok av kjedelige innføringer i metode og dataanalyse for den som ønsker det. Midtbøs bok er ikke i den kategorien.»
Per Arne Tufte, Tidsskrift for Samfunnsforskning

Informasjon om boka

  • Sider: 160
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215019581
  • Utgivelsesdato: 06.08.2012
  • Bokgruppe: 214

Tor Midtbø

Tor Midtbø er professor ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.
Mer informasjon om forfatteren