Velg format

På lager
kr 339

Sted, fellesskap og framtid

Erik Loranges idealer og dagens samfunnsplanlegging
I denne boken tar forfatterne opp viktige utfordringer knyttet til omstilling og bærekraft i dagens by- og regionplanlegging. Samtidig hedrer og hyller de Erik Lorange ved å legge hans ideer og forbilder til grunn for de ulike artiklene.

Erik Lorange (1919-2019) er en ruvende skikkelse i norsk planhistorie. Som arkitekt og planlegger var han helt sentral i gjenreisningen av Finnmark og Nord-Troms etter krigen.

Lorange var en ydmyk fagperson som gikk inn i ulike oppgaver med kunnskap, demokratiske holdninger og en genuin humanisme. Lorange spilte en viktig rolle i utviklingen av faget by- og regionplanlegging i Norge over fire tiår og var en engasjert talsperson for stedsforankret planlegging. Regional tenkning, tverrfaglig samarbeid, demokratisk deltakelse og byplanlegging som et romlig fenomen var sentralt i Erik Loranges arbeid. Disse temaene er fremdeles høyaktuelle, både lokalt og globalt.

Boken retter seg mot fagpersoner og andre med interesse for by- og regionplanlegging, i et historisk, samtidig og framtidsrettet perspektiv.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215066554
  • Utgivelsesdato: 10.10.2022
  • Bokgruppe: 893
Sigmund Asmervik

Sigmund Asmervik

Sigmund Asmervik er professor emeritus og arbeidet tidligere som professor i by- og regionplanlegging ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU).
Mer informasjon om forfatteren
Morten Clemetsen

Morten Clemetsen

Morten Clemetsen er professor i landskapsarkitektur og planlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
Mer informasjon om forfatteren