Velg format

kr 419

Stø kurs

Norske elevers kompetanse i naturfag, matematikk og lesing i PISA 2015

Informasjon om boka

  • Sider: 228
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215027470
  • Utgivelsesdato: 05.12.2016
  • Bokgruppe: 225
PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal undersøkelse av 15-åringers kompetanser i noen sentrale fagområder - lesing, matematikk og naturfag. Naturfag er hovedområde i PISA 2015. Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. I PISA 2015 er hele undersøkelsen for første gang gjennomført digitalt. Det har blant annet gitt mulighet for å ha med nye typer oppgaver, for eksempel interaktive simuleringsoppgaver i naturfag.

Denne rapporten presenterer resultater fra den sjette gjennomføringen av PISA-undersøkelsen. Noen sentrale spørsmål som blir undersøkt, er:

- Hvordan har norske elevers kompetanser i lesing, matematikk og naturfag endret seg over tid?
- I hvilken grad er norske elever i stand til å bruke kunnskap i ulike kontekster?
- Hvordan er norske resultater sammenliknet med resultater i de andre nordiske landene?
- Hvilke holdninger har norske elever til naturfag, og hvordan oppfatter de undervisningen i naturfag?
- Hvordan opplever norske elever læringsmiljøet i skolen?

Marit Kjærnsli og Fredrik Jensen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo er redaktører for boka. Øvrige bidragsytere er Tove S. Frønes, Ove Edvard Hatlevik, Guri A. Nortvedt, Andreas Pettersen og Anubha Rohatgi, alle ved ILS.

Fredrik Jensen

Fredrik Jensen (f. 1982) er forsker ved ILS, UiO. Han er utdannet realfagslærer og har en doktorgrad i naturfagdidaktikk. Han har jobbet med PISA-undersøkelsen siden 2013 og har vært prosjektleder for PISA 2018.
Mer informasjon om forfatteren

Marit Kjærnsli

Marit Kjærnsli er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo og prosjektleder for PISA 2009, noe hun også var for PISA 2003 og 2006. Hun har vært med på flere empiriske undersøkelser om realfagenes situasjon i skolen og om elevenes kunnskaper i og holdninger til naturfag. Hun har flere års erfaring fra skolen. Kjærnsli er medforfatter av bøkene som presenterer PISA-resultatene: "Rett spor eller ville veier?" (2004) og "Tid for tunge løft" (2007).
Mer informasjon om forfatteren