Velg format

På lager
kr 1 699

Straffeloven

Alminnelige bestemmelser, kommentarutgave

Informasjon om boka

  • Sider: 968
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215015309
  • Utgivelsesdato: 10.08.2015
  • Bokgruppe: 221
Den 20. mai 2005 ble det vedtatt ny straffelov som erstatter Almindelig borgerlig Straffelov fra 1902. Loven trådte i kraft 1. oktober 2015.
Denne boken inneholder kommentarer til straffelovens første del - alminnelige bestemmelser; samt til straffegjennomføringsloven kapittel 5 om samfunnsstraff og konfliktrådsloven kapittel IV om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Boken inneholder også et lovspeil.

Magnus Matningsdal har vært dommer i Høyesterett siden 1997. Han var fra 1987 til 1989 professor i strafferett og prosess ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og har inntil nylig forelest i disse fagene samme sted. Våren og forsommeren 2015 gjennomførte han en omfattende forelesningsserie om den nye loven for dommere, statsadvokater, politijurister og advokater i hele landet.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Magnus Matningsdal

Magnus Matningsdal er dommer i Høyesterett.
Mer informasjon om forfatteren