Velg format

kr 949
Forventet i salg 27.10.2025

Strafferetten

Lærebok i alminnelig strafferett
«Strafferetten. Lærebok i alminnelig strafferett» behandler den alminnelige strafferetten. Den gir en grundig redegjørelse for straffens formål og virkninger, ansvarslæren, reaksjonslæren og straffejurisdiksjon.

Boken er nyttig for studenter som studerer strafferett, samt advokater, dommere og andre som arbeider med strafferett.

Informasjon om boka

  • Sider: 400
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215028859
  • Utgivelsesdato: 27.10.2025
  • Bokgruppe: 211

Jo Stigen

Jo Stigen er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren