Velg format

kr 899
Forventet i salg 15.05.2021

Strafferetten

Lærebok i alminnelig strafferett

Informasjon om boka

  • Sider: 400
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215028859
  • Utgivelsesdato: 15.05.2021
  • Bokgruppe: 211
«Strafferetten. Lærebok i alminnelig strafferett» behandler den alminnelige strafferetten. Den gir en grundig redegjørelse for straffens formål og virkninger, ansvarslæren, reaksjonslæren og straffejurisdiksjon.

Boken er nyttig for studenter som studerer strafferett, samt advokater, dommere og andre som arbeider med strafferett.

Jo Stigen er professor ved Det juridiske fakultet ved UiO.