Velg format

På lager
kr 199

Strategisk ABCD

ARBEIDSHEFTE til boka Endringsledelse i et strategisk perspektiv

Informasjon om boka

  • Sider: 72
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215015736
  • Utgivelsesdato: 05.10.2009
  • Bokgruppe: 212
Strategisk ABCD er et konsist analyseverktøy med en resept for strategifokusert endringsledelse i praksis.
Det stilles stadig sterkere krav til ledelsen i alle virksomheter om å utvikle endringskompetanse og endringskraft gjennom et stort repertoar av endringsstrategier.

"Strategisk ABCD" er et konsist analyseverktøy med en resept for strategifokusert endringsledelse i praksis. Det er laget for å understøtte og operasjonalisere det teoretiske hovedperspektivet i boken "Endringsledelse i et strategisk perspektiv". Arbeidsheftet er skrevet ut fra en forutsetning om at denne boken er tilgjengelig, men kan også brukes selvstendig. Leseren tas gjennom prosessen for strategifokusert endringsledelse trinn for trinn, og får presentert de konkrete verktøy som kan brukes underveis. For ytterlig å konkretisere og illustrere praktiske implikasjoner, innholder heftet et appendiks som viser hvordan resepten er blitt anvendt i Statens vegvesen.

Formålet med dette heftet er at det skal kunne brukes til å analysere konkrete virksomheter, store som små, og derigjennom få et bedre bilde av deres strategiske situasjon.

Forfatterne av denne boken har i tillegg til omfattende forsknings- og undervisningserfaring alle en lang praktisk erfaring fra blant annet konsulent- og utredningsarbeid.

Erik Johnsen

Professor Erik Johnsen er tilknyded Handelshøjskolen ved Universitetet i København.
Mer informasjon om forfatteren

Jan Ole Vanebo

Jan Ole Vanebo, Ph.D., er professor i ledelse og økonomistyring ved Nord universitet og professor II i ledelse ved Politihøgskolen i Oslo. Han har lang forsknings- og undervisningserfaring fra offentlig sektor, og han har skrevet en rekke bøker om ledelse og økonomistyring for offentlig sektor.
Mer informasjon om forfatteren

Stein Jonny Valstad

Stein Jonny Valstad er førsteamanuensis ved høyskolen i Nord-Trøndelag.
Mer informasjon om forfatteren

Tor Busch

Tor Busch er professor ved Høyskolen i Sør-Trøndelag. Han er utdannet siviløkonom og dr.oecon fra Norges Handelshøyskole. Busch har lang og omfattende undervisningserfaring. Han har publisert en lang rekke vitenskapelig artikler og skrevet mange fagbøker. Han har i tillegg jobbet som rådgiver overfor næringsliv og forvaltning.
Mer informasjon om forfatteren