Velg format

På lager
kr 539

Strategisk ledelse av virksomhetens markedskommunikasjon

Et helhetssyn for økt lønnsomhet

Informasjon om boka

  • Sider: 345
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215009025
  • Utgivelsesdato: 12.09.2005
  • Bokgruppe: 703
Tradisjonelt har fagområdet markedskommunikasjon vært preget av partielle tilnærminger som har ført til en oppdeling av faglitteratur og undervisning i en rekke snevre disipliner, hvor reklame, personlig salg, direkte markedsføring, telemarketing, dialogmarkedsføring, reklame via Internett osv. behandles hver for seg. Denne boken adskiller seg fra andre lærebøker i markedskommunikasjon ved at den anlegger et strategisk og helhetlig perspektiv på utvikling av virksomhetens markedskommunikasjon.
Perspektivet omfatter alle former for kommunikasjon mellom virksomhet og marked - via alle typer personlige og upersonlige media - enten kommunikasjonen finner sted på kjøpers eller virksomhetens initiativ. Helhetssynet legger opp til at en i arbeidet med å utvikle virksomhetens markedskommunikasjonsstrategi tar hensyn til samspillet mellom både de ulike formene for kommunikasjon og mellom markedskommunikasjonen og virksomhetens øvrige strategi.

I boken former forfatteren begreper, hypoteser, modeller m.v. til en helhetlig referanseramme

- som kan brukes til å skape og beholde et samlet, strukturert overblikk over de ulike bidragene som gis i faglitteraturen og til å se sammenhengen mellom dem, og

- som gir kompetanse i å lede og delta i utviklingen av en lønnsom markedskommunikasjonsstrategi i alle typer virksomheter - uansett størrelse, type produkt eller marked

Denne boken er skrevet for studenter på universitets-/høgskolenivå og for lærelystne ledere og medarbeidere i næringslivet.

Otto Ottesen

Professor, dr. merc. Otto Ottesen (f. 1936) er professor i økonomisk-administrative fag ved Universitetet i Stavanger. Han arbeidet i årene 1959-1964 som reklamekonsulent og byråleder. I perioden 1964-1982 virket han ved Afsætningsøkonomisk Institut, Handelshøjskolen i København, fra 1973 som professor. Fra 1994 til 2004 var han professor II ved Handelshøyskolen BI som. Han er for tiden også tilknyttet Handelshøjskolen i Århus. Ottesen har hatt tallrike oppdrag som rådgiver, prosjektleder, styremedlem og styreformann i en rekke norske og danske virksomheter.
Mer informasjon om forfatteren