Velg format

På lager
kr 329

Styring og ledelse

Balansens kunst
Det er ingen direkte kommandolinje mellom hva politikere og innbyggere ønsker og hva offentlige virksomheter og fagpersoner faktisk gjør. For å håndtere en krevende fremtid, med fallende oljeinntekter og økte offentlige utgifter, må det styres og ledes slik at politikere, byråkrater, ledere, fagfolk og andre medarbeidere gjør en best mulig jobb.

Her argumenterer Jan Grund for at det ikke finnes noen perfekt løsning, men at balansens kunst kan være en god medisin for å håndtere en rekke dilemmaer i offentlig sektor. En balanse mellom mål og resultatstyring (MRS) og ledelse. Der MRS sine slagsider blir dempet og det blir gitt mer rom for ledelse, uten at målstyring kan forsvinne helt.

Boken bygger både på faglige analyser og forfatterens omfattende erfaring fra ledelse og styring av offentlige, halvoffentlige og private virksomheter. Den er spekket med eksempler fra blant annet helse, utdanning og kultursektoren.

Den henvender seg til alle som vil forstå hvordan håndtere styrings- og ledelsesdilemmaene i det offentlige. Spesielt studenter som tar etter- og videreutdanning innen offentlig organisering, styring og ledelse vil ha stor nytte av boken.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215052090
  • Utgivelsesdato: 08.06.2021
  • Bokgruppe: 893

Jan Grund

Jan Grund er professor emeritus ved OsloMet. Han var i mange år professor ved Handelshøyskolen BI, der han også har vært prorektor i åtte år. Grund har også vært rektor ved Høgskolen i Akershus. Han har ellers vært spesialrådgiver for Sosialdepartementet, planleggingssjef i Helsedirektoratet, og han har vært ressursperson og ledet flere regjeringsoppnevnte utvalg. Han har også bred erfaring som styreleder og styremedlem for kunnskapsorganisasjoner innen forskjellige sektorer.
Mer informasjon om forfatteren