Velg format

På lager
kr 549

Sykehusledelse og helsepolitikk

- Dilemmaenes tyranni
Sykehus og helseinstitusjoner - vår tids fremste kunnskapsorganisasjoner - befinner seg i spenningsfeltet mellom økonomiskpolitiske spilleregler og interne organisatoriske realiteter.
I denne boken belyser forfatteren de mange dilemmaer og paradokser som preger styring og ledelse av helseinstitusjoner. Det er dilemmaer og paradokser både på det politiske nivå, på helseinstitusjonsnivå og på helsepersonell-pasientnivå.

Boken henvender seg til alle som vil øke sin forståelse for hvordan kunnskapsorganisasjoner som sykehus fungerer. Den er spesielt egnet for studenter innenfor helse- og sosialfag og alle som tar kurs innenfor helseledelse. Helsepersonell som er eksperter på å forstå hvordan helsetjenesten fungerer på personell-pasientnivå, vil ved å lese boken øke sin forståelse for de mange avveiningene på organisasjonsnivå- og samfunnsnivå.

Tre hovedtyper av spørsmål står sentralt i boka:
1) Forståelse av helsepolitikkens logikk.
2) Utforming av helsepolitiske spilleregler.
3) Hvordan bør sykehusorganisasjoner ledes og organiseres?

"For den som velger lederrollen, er denne boken viktig. Den gir et godt grunnlag for egne argumenter og bør leses av alle som har tenkt å påta seg lederoppgaver i sykehussektoren".
Karl Henrik Nygaar, Sykepleielederen

Informasjon om boka

  • Sider: 352
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215009476
  • Utgivelsesdato: 10.05.2006
  • Bokgruppe: 212

Jan Grund

Jan Grund er professor emeritus ved OsloMet. Han var i mange år professor ved Handelshøyskolen BI, der han også har vært prorektor i åtte år. Grund har også vært rektor ved Høgskolen i Akershus. Han har ellers vært spesialrådgiver for Sosialdepartementet, planleggingssjef i Helsedirektoratet, og han har vært ressursperson og ledet flere regjeringsoppnevnte utvalg. Han har også bred erfaring som styreleder og styremedlem for kunnskapsorganisasjoner innen forskjellige sektorer.
Mer informasjon om forfatteren