Velg format

På lager
kr 359

Tanker om samfunn.

Hva er et samfunn? Vi har alle en mer eller mindre intuitiv forståelse av hva samfunn innebærer, men hvor tydelig er denne forståelsen i samfunnsvitenskapelig arbeid?

Som begrep inngår "samfunn" i titlene på en rekke fagbøker, og dekker alt fra leksikonartikler til filosofering på metanivå. Likevel er systematiserte refleksjoner om hva samfunnet skal forstås som, og hva forståelsen av det innebærer for studier i og av samfunnet, sjelden vare.

Formålet med denne boken fra 2012 er å presentere nytenkende bidrag fra ledende forskere om hva et samfunn er og hvordan det henger sammen. Gjennom ti kapitler kobles teori og empiri fra en rekke felter; blant annet makt, medier, evolusjonsbiologi og retorikk. Med eksempler som strekker seg fra terroren som rammet Norge 22. juli til mor-barn-forholdet blant Fur-folket og engelsk fotball, åpnes det for en fornyet forståelse av hvordan samfunn er mulig.

"Tanker om samfunn" retter seg primært mot sosiologistudenter, men siden den har en utpreget tverrfaglig tilnærming, vil den være interessant og relevant innen alle fag som har menneskelig samhandling som fokus. Den vil også være relevant i et politisk beslutningslandskap der samfunnsvitenskapelig forståelse søker innpass.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215051932
  • Utgivelsesdato: 13.12.2020
  • Bokgruppe: 893

Hans Erik Næss

Hans Erik Næss er seniorrådgiver for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Westerdals Oslo ACT, samtidig som han er tilknyttet Avdeling for ledelse. Han har en PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2014) og har tidligere vært tilknyttet de tverrfaglige forskningsprogrammene CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge) og KULTRANS (Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder). Næss har gitt ut flere bøker, blant annet Små nøkler - store dører. Invitasjon til sosiologi (2010) og Globografi. En kort innføring i flerlokalitetsforskning (2014). Han har dessuten vært medredaktør for tre antologier, blant annet Tanker om samfunn (medredaktør Kenneth Dahlgren, 2012).
Mer informasjon om forfatteren

Kenneth Dahlgren

Kenneth Dahlgren er sosiolog og arbeider merd byutvikling i Aspelin Ramm. Han har tidligere vært partner og faglig leder for samfunnsvitenskap i Rodeo arkitekter.
Mer informasjon om forfatteren