Velg format

På lager
kr 499

Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering

Sammenhenger og spenninger
Hvordan kan samspill mellom teori og praksis bidra til at studentene utvikler profesjonell lærerkompetanse?

Kvalifisering til læreryrket skjer i et samspill mellom spesialiserte kunnskaper i fag og pedagogikk, praktiske ferdigheter, verdier og holdninger. I veiledede praksisperioder får studentene muligheter til å øve på, prøve ut og reflektere over yrkesoppgaver. Hvordan utnyttes potensialet i denne læringssituasjonen? Og hvordan kan praksis utvikles som en likeverdig læringsarena også utenom perioder for veiledet praksis?

Boka presenterer studier av hvordan ulike fag i lærerutdanningen kobler fag, pedagogikk og praksis for å støtte studentenes læring både i og utenfor praksisperiodene. Ny kunnskap fra disse prosjektene kan utfordre og inspirere til å studere og utvikle integrasjonene mellom teori- og praksiskunnskap.

Målgruppen er forskere, lærerutdannere, praksislærere og masterstudenter i pedagogikk og lærerutdanning.

Redaktører for boken er Kirsten E. Thorsen og Simon Michelet, ansatt ved OsloMet - storbyuniversitet. Begge har mange års erfaring som lærerutdannere i pedagogikk.

«Denne boken er grundig og har bredde både i fagfelt, metoder og eksempler.» Anne Rita Feet, Bedre skole 2-20.

Informasjon om boka

  • Sider: 280
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215030715
  • Utgivelsesdato: 02.08.2019
  • Bokgruppe: 215