Velg format

På lager
kr 319

Teorier i sosialt arbeid

Hvilken betydning har teori i sosialt arbeid, og hvilke teorier er relevante? Hvordan er sammenhengen mellom teoretisk forståelse og praksis?

I tillegg til svar på disse spørsmålene gir forfatterne en oversikt over de mest brukte teoriene. Teoriene er gruppert i interaksjonistiske teorier, konfliktteorier og systemteorier. De ulike teoriene blir sammenlignet, og forfatterne diskuterer relevansen for sosialt arbeids teori og praksis. Dette er kunnskap som åpner for å forstå sammenhengen mellom teori og praksis.

I sosialt arbeid er det sentralt å forstå relasjoner mellom enkeltmennesker, ulike system og samfunnsinstitusjoner. Det kan være nødvendig å kunne løfte fram alternative perspektiver i praksismøtene. Derfor er teorier som bidrar til forståelse og handlingsalternativer, sentralt i boken. Boken er nyttig for å forstå hvordan man kan teoretisere, reflektere og tenke nytt om utfordringer vi står overfor i sosialt arbeid.

Boken bygger på Modeller i sosialt arbeid (1996, 2003) og Praksisteorier i sosialt arbeid (2017). De tre forfatterne har gitt boken ny struktur, oppdatert med nye teorier og nye eksempler. De løfter fram det gamle slagordet: «Ingenting er så praktisk som en god teori.»

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215068701
  • Utgivelsesdato: 07.08.2023
  • Bokgruppe: 893

Gurli Olsen

Gurli Olsen er førsteamanuensis i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger.
Mer informasjon om forfatteren

Siv Oltedal

Siv Oltedal er professor i sosialt arbeid ved Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger
Mer informasjon om forfatteren

Gunn Strand Hutchinson

Gunn Strand Hutchinson er dosent i sosialt arbeid ved Nord Universitetet, fakultet for samfunnsvitenskap.
Mer informasjon om forfatteren