Velg format

kr 259
Forventet i salg 21.06.2024

Terrorismens vekst og fall

En historisk innføring
Hva er terrorisme? Hvordan har terrorismen utviklet seg over tid, og hva kjennetegner den samtidige varianten?

Helt siden anarkister sprengte bomber i Paris på 1880-tallet har akademikere forsøkt å forstå og forklare terrorisme som fenomen. I kjølvannet av terrorangrepet mot USA den 11. september 2001 har den politiske og faglige interessen eksplodert. Dette har resultert i fremveksten av en enorm, men uoversiktlig forskningslitteratur og en unyansert offentlig debatt. For hvordan kan man egentlig gi en uhildet og allmenngyldig definisjon av terrorisme? Og hvordan kan den måles?

Denne boken tar mål av seg til å vise vei i dette akademiske villniset. Forfatteren går historisk til verks og presenterer et riss av terrorismens historie. Deretter legge han frem noen viktige tilnærminger til studiet av terrorisme og reflekterer over terrorisme som fag og fenomen. Boken avslutter med noen spekulasjoner om terrorismens karakter og natur - og om hvorfor terrorismen i det 21. århundre er annerledes enn den var før.

Informasjon om boka

  • Sider: 200
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215031132
  • Utgivelsesdato: 21.06.2024
  • Bokgruppe: 224

Torbjørn L. Knutsen

Torbjørn L. Knutsen er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) og professor II ved Luftkrigsskolen i Trondheim. Knutsen er også leder for Regjeringens sikkerhetspolitiske utvalg. Han har skrevet og redigert bøker om bl.a. norsk utenrikspolitikk og internasjonal politikk - blant andre A History of International Relations Theory (1997) og The Rise and Fall of World Orders (1999).
Mer informasjon om forfatteren