Velg format

På lager
kr 349

Tilpasset opplæring og tidlig innsats

i ordinær undervisning og i spesialundervisning
Denne boken handler om tilpasset opplæring og tidlig innsats i skolen.

I nasjonale styringsdokumenter blir begrepene omtalt som prinsipper for grunnopplæringen. I boken blir det fremhevet at prinsippene forutsetter hverandre, og at de er to sider av samme sak. Det blir videre presisert og poengtert at tilpasset opplæring og tidlig innsats gjelder i all undervisning i grunnopplæringen, både i ordinær undervisning og i spesialundervisning. Målet er at prinsippene skal gjennomsyre hele skolens virksomhet slik at det fremmer utvikling og læring hos barn og unge og i størst mulig grad forhindrer og forebygger lærevansker eller at lærevanskene blir ytterligere problematisk for dem det gjelder.

Boken består av 15 kapitler skrevet av fagansatte i det pedagogiske og spesialpedagogiske fagmiljøet ved Nord universitet og andre samarbeidende institusjoner. På denne måten gir boken en bred tilnærming til fagfeltet, samtidig som de ulike kapitlene tar opp relevante praksisnære temaer. Denne boken retter seg mot lærere og skoleledere i grunnutdanningene og lærerutdannere og lærere i pedagogikk og spesialpedagogikk ved universiteter og høgskoler. Den henvender seg også til lærerstudenter, studenter i pedagogikk og spesialpedagogikk ved universitet og høgskoler og til PP-rådgivere.

Redaktører for boken er Trond Lekang, dosent ved Nord universitet og Torill Moen, professor ved NTNU og professor II ved Nord universitet.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215050461
  • Utgivelsesdato: 22.04.2021
  • Bokgruppe: 893

Torill Moen

Torill Moen er professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU i Trondheim. Med bakgrunn som lærer og spesialpedagog er hennes interessefelt hovedsakelig klasseromsforskning med fokus på inkludering og tilpasset opplæring i både ordinær undervisning og spesialundervisning. I forlengelsen av dette er pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) et annet interessefelt. Hun har publisert flere artikler og tekster som omhandler disse temaene, nasjonalt og internasjonalt.
Mer informasjon om forfatteren