Velg format

På lager
kr 469

Tjenestedemokratiet

Velferdsstaten som arena for deltakelse
Begrepet «tjenestedemokrati» antyder at innbyggerne kan påvirke politikken ikke bare på inntakssiden, gjennom for eksempel valg og politiske partier. De har også muligheter til å øve innflytelse på politikkens utfallsside, det vil si over innholdet i velferdsstatens tjenester.
Hvordan man opplever å bli møtt som bruker av velferdstjenester henger sammen med hvordan man forstår sin rolle som borger i et demokratisk samfunn: Opplever man medbestemmelse? Hvilke rettigheter har man, og hvordan blir disse ivaretatt? Hvordan former store samfunnssystemer som velferdsstaten den enkeltes hverdag?

Bokas første del tar for seg ulike sider ved innbyggernes forhold til velferdsstaten, mens andre del fokuserer på hvilke konsekvenser synspunkter på tjenestene fra henholdsvis brukere og mediene har for politisk tillit og de enkelte velferdsinstitusjonene. Tema er blant annet tilfredshet med velferdstjenestene, medienes betydning og de sosiale medienes rolle i samfunnsdebatten om velferdstjenester og velferdspolitikk, innbyggerinnflytelse og omdømmehåndtering.

Informasjon om boka

  • Sider: 240
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215027852
  • Utgivelsesdato: 14.03.2017
  • Bokgruppe: 214
  • Ekstern redaktør: Jacob Aars, Dag Arne Christensen, Brita Ytre-Arne, Tord Skogedal Lindén

Jacob Aars

Jacob Aars er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.
Mer informasjon om forfatteren

Brita Ytre-Arne

Brita Ytre-Arne er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen og arbeider med kvalitativ mediebruksforskning. Hennes tidligere bøker handler om mediebruk i en digital hverdag, om offentlig tilknytning, og om hvordan vi kan forstå framtidens mediepublikum.
Mer informasjon om forfatteren

Tord Skogedal Lindén

Mer informasjon om forfatteren