Velg format

På lager
kr 319

Tradisjonens tro

kristen troslære for lærerstudenter

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788251834841
  • Utgivelsesdato: 01.12.1996
  • Bokgruppe: 217
Boken gir en grunnleggende innføring i den kristne tro slik den kommer til uttrykk i den apostoliske trosbekjennelsen. Den er primært skrevet for lærere som skal undervise elever i grunnskolen. Forfatteren har derfor lagt vekt på hovedmomenter innen kristen tro og livstolkning slik det kommer til uttrykk i fagplanen for kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering i L97. Fagdidaktisk stoff omhandles. Boken bygger på luthersk tradisjon, men legger vekt på en økumenisk åpen profil, og er et godt utgangspunkt for dialog med andres tro og livssyn.