Velg format

På lager
kr 349

Tradisjonens tro

kristen troslære for lærerstudenter
Boken gir en grunnleggende innføring i den kristne tro slik den kommer til uttrykk i den apostoliske trosbekjennelsen. Den er primært skrevet for lærere som skal undervise elever i grunnskolen. Forfatteren har derfor lagt vekt på hovedmomenter innen kristen tro og livstolkning slik det kommer til uttrykk i fagplanen for kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering i L97. Fagdidaktisk stoff omhandles. Boken bygger på luthersk tradisjon, men legger vekt på en økumenisk åpen profil, og er et godt utgangspunkt for dialog med andres tro og livssyn.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788251834841
  • Utgivelsesdato: 01.12.1996
  • Bokgruppe: 217