Velg format

kr 649
Forventet i salg 09.05.2024

Tredjepartsvern

En innføring i dynamisk tingsrett
I «Tredjepartsvern. En innføring i dynamisk tingsrett» blir den dynamiske tingsretten for første gang framstilt sammen med deler av de nært beslektede rettsområdene konkurs- og panterett.

Boka er egnet for jusstudenter ved alle utdanningsinstitusjoner, og den dekker læringskravene ved JUS3213 ved Universitetet i Oslo, som inneholder mer konkurs- og panterett enn det tidligere Formuerett II-emnet. Forståelse av disse rettsområdene er avgjørende for å få et godt grep om den dynamiske tingsretten, som blir regnet som et av de mest krevende emnene på jusstudiet.

«Tredjepartsvern. En innføring i dynamisk tingsrett» vier stor plass til praktiske, oppdaterte eksempler som er viktige i vår tid, blant annet elektroniske transaksjoner.

Hovedmålgruppen for boka er studenter, men den kan også komme til nytte for praktikere.

Informasjon om boka

  • Sider: 300
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215041896
  • Utgivelsesdato: 09.05.2024
  • Bokgruppe: 221

Erlend Haaskjold

Erlend Haaskjold, cand.jur. fra Universitetet i Oslo, M.A., LL.M. (London), B.C.L. (Oxford) og Barrister (England & Wales). Han er advokat og partner i advokatfirmaet Schjødt. Han fikk møterett for Høyesterett i 2003 og arbeider særlig med prosedyre og tvisteløsning. Haaskjold har i en årrekke undervist i sentrale formuerettslige emner ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og han har tidligere blant annet skrevet bøkene Kontraktsforpliktelser (2. utg. 2013) og Obligasjonsrett - en innføring (2017). Han har dessuten bred erfaring som voldgiftsdommer i kommersielle og internasjonale tvister. Han er Chartered Arbitrator og innvalgt som medlem av presidentpanelet ved the Chartered Institute of Arbitrators (London).
Mer informasjon om forfatteren