Velg format

kr 649
Forventet i salg 21.11.2022

Tredjepartsvern - en innføring i dynamisk tingsrett

Denne boken er en grunnleggende innføring i faget dynamisk tingsrett. Fagets begrepsbruk og metodelære forklares på en instruktiv måte, og det er lagt vekt på å fremheve de sentrale hensyn som gjør seg gjeldende. Forfatteren presenterer grunntrekkene i ekstinksjonsreglene, og det gis en utførlig behandling av reglene for ekstinktivt godtroerverv og kreditorekstinksjon. Fremstillingen inneholder også en oversikt over enkelte sentrale panterettslige spørsmål, herunder reglene for opplåning og opptrinnsrett. Ved aktiv bruk av kryssreferanser fremhever forfatteren dessuten viktige sammenhenger i rettsstoffet og forbindelseslinjer på tvers av enkelttemaer.

Boken er først og fremst beregnet på juridiske studenter og andre som ønsker en innføring i faget dynamisk tingsrett. Med sin utførlige gjennomgang av sentral rettspraksis og reelle hensyn vil imidlertid boken også være nyttig for praktiserende jurister, som advokater og dommere.

Erlend Haaskjold er advokat med møterett for Høyesterett og partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche. Han arbeider særlig med prosedyre og tvisteløsning. Haaskjold har i en årrekke undervist i sentrale formuerettslige emner ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og han har tidligere blant annet skrevet bøkene «Kontraktsforpliktelser» (2. utg. 2013) og «Obligasjonsrett - en innføring» (2017).

Informasjon om boka

  • Sider: 300
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215041896
  • Utgivelsesdato: 21.11.2022
  • Bokgruppe: 221

Erlend Haaskjold

Erlend Haaskjold, cand.jur. fra Universitetet i Oslo, M.A., LL.M. (London), B.C.L. (Oxford) og Barrister (England & Wales). Han er advokat og partner i advokatfirmaet Schjødt. Han fikk møterett for Høyesterett i 2003 og arbeider særlig med prosedyre og tvisteløsning. Haaskjold har i en årrekke undervist i sentrale formuerettslige emner ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og han har tidligere blant annet skrevet bøkene Kontraktsforpliktelser (2. utg. 2013) og Obligasjonsrett - en innføring (2017). Han har dessuten bred erfaring som voldgiftsdommer i kommersielle og internasjonale tvister. Han er Chartered Arbitrator og innvalgt som medlem av presidentpanelet ved the Chartered Institute of Arbitrators (London).
Mer informasjon om forfatteren