Velg format

På lager
kr 2 429

Tvisteløsning

4. utgave
Tvisteløsning inneholder en systematisk fremstilling av behandlingen av sivile rettstvister etter tvisteloven av 2005. Alle viktige allmennprosessuelle spørsmål blir grundig behandlet med henvisninger til lovforarbeider og rettspraksis. På enkelte punkter går boken også inn på behandlingen av voldgiftssaker. Målgruppen for boken er først og fremst dommere og advokater, men også studenter vil ha stor nytte av den.

Boken er ajourført med ny lovgivning og rettspraksis frem til utgangen av mars 2022.

Informasjon om boka

  • Sider: 1504
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215064086
  • Utgivelsesdato: 12.09.2022
  • Bokgruppe: 221

Jens Edvin A. Skoghøy

Jens Edvin A. Skoghøy er advokat i Kvale. Han har tidligere vært dommer i Høyesterett, professor i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet og har også erfaring fra privat advokatpraksis. Som forfatter har han blant annet utgitt Panteloven med kommentarer (3. utgave 2016), Tvisteløsning (4. utgave 2022) og Rett og rettsanvendelse (2. utgave 2023).
Mer informasjon om forfatteren