Velg format

På lager
kr 489

Tyske hemmelige tjenester i Norden

Spionsaker og aktører 1930-1950
Hva kjennetegnet tyske hemmelige tjenester i de nordiske landene før, under og etter 2. verdenskrig? Hva slags mennesker var det som ble spioner for Tyskland under 2.verdenskrig? Hva var deres motiver og mentalitet?

Denne boka fra 2012 handler om tyske hemmelige tjenester i Danmark, Finland, Norge og Sverige. For første gang sees de tyske hemmelige tjenestene i et helhetlig nordisk perspektiv. Her er mye nytt stoff som ikke tidligere er belyst. Både organisatoriske forhold og konkrete spionsaker og operasjoner er undersøkt.

Dette er formidlingen av Tore Prysers store, komparative forskningsprosjekt om hemmelige tjenester i Norden under 2. verdenskrig. Pryser avdekker ny informasjon fra både kjente og ukjente kilder.

Hovedtyngden ligger på krigsårene 1940 til 1945. Men også tysk spionasje og etterretning på 1930-tallet og hva som skjedde med aktørene etter krigen er undersøkt. Mange fikk straff, men mange slapp også unna. Enkelte kom også til nytte i den nye kalde krigen.
Dette er solid historieforskning om et tema som aldri slutter å interessere: 2. verdenskrig.

Tore Pryser (f. 1945) er professor i historie og ansatt ved Høgskolen i Lillehammer. Han har skrevet en rekke bøker, blant annet om andre verdenskrig. "Hitlers hemmelige agenter. Tysk etterretning i Norge 1939-1945" (2001), "Kvinner i hemmelige tjenester. Etterretning i Norden under den annen verdenskrig" (2007) og "USAs hemmelige agenter" (2010).

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215051741
  • Utgivelsesdato: 10.12.2020
  • Bokgruppe: 895

Tore Pryser

Tore Pryser (f. 1945) er professor i historie og ansatt ved Høgskolen i Lillehammer. Han har skrevet en rekke bøker, blant annet om andre verdenskrig. "Hitlers hemmelige agenter. Tysk etterretning i Norge 1939-1945" (2001), "Kvinner i hemmelige tjenester. Etterretning i Norden under den annen verdenskrig" (2007) og "USAs hemmelige agenter. Den amerikanske etterretningstjenetens OSS i Norden under andre verdenskrig" (2010) er tre aktuelle eksempler.
Mer informasjon om forfatteren