Velg format

På lager
kr 249

Ungdom, vold og overgrep

Skolen som forebygger og hjelper
Hva er vold og seksuelle overgrep? Hvordan kan du vite om en ungdom er utsatt for vold og overgrep, og hvem kan bidra med råd, veiledning, beskyttelse og behandling?

Ungdom som er utsatt for vold og seksuelle overgrep, finnes i ethvert klasserom. De sier de skulle ønske at læreren hadde fanget det opp og snakket med dem om det.

Denne boken handler om hvordan man kan se og prate med ungdom, og hva man kan gjøre for å forebygge og hjelpe. Her er også fortellinger, fotografier og et kapittel skrevet direkte til ungdom. Boken er godt egnet som utgangspunkt for undervisning og samtaler og gir nødvendig kunnskap til lærere, lærerstudenter og andre yrkesgrupper som arbeider i skolen, og kommer i kontakt med ungdommer.

Carolina Øverlien er fil.dr. og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun har forsket på barn og vold i nære relasjoner i en årrekke.

Fotograf Hanne Johnsen er dokumentarist og har gjennom mange år vært opptatt av å formidle barneperspektivet i sitt virke, gjennom foto, film og intervju.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215041889
  • Utgivelsesdato: 21.02.2020
  • Bokgruppe: 893

Carolina Øverlien

Carolina Øverlien er forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og dosent ved Stockholm universitet, Institutionen för socialt arbete.
Mer informasjon om forfatteren