Velg format

kr 459

Ungdomspsykiatri

2. utgave
Forfatterens mål med denne boka er å rette søkelyset på ungdomspsykiatrien som et spennende og utfordrende arbeidsfelt både faglig og menneskelig.


Bokas første del er teoretisk, her beskrives barnets fysiske og psykiske utvikling, familie og samfunn. I bokas andre del beskriver forfatteren ulike diagnostiske kategorier, blant annet psykoser, identitetskriser, atferdsavvik, spiseforstyrrelser og rusmiddelproblemer. Diagnosene blir søkt forstått ut i fra ungdommenes egen opplevelse, samspill i familien og en samfunnsmessig sammenheng. De kliniske eksemplene går som en rød tråd gjennom hele boka.

Informasjon om boka

  • Sider: 360
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215000138
  • Utgivelsesdato: 14.01.2002
  • Bokgruppe: 213

Jannike Engelstad Snoek

Jannike Engelstad Snoek er lege med spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri.
Mer informasjon om forfatteren