Velg format

På lager
kr 579

Universell utforming av IKT-systemer

Brukergrensesnitt for alle. 2. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 344
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215030333
  • Utgivelsesdato: 28.06.2018
  • Bokgruppe: 218
Denne boken gir en enkel innføring brukergrensesnittdesign, primært for bachelorstudenter innen informatikk, teknologi og beslektede ingeniørfag. Boken egner seg også godt for praktikere innen IKT.
Mange tar brukervennlighet som en selvfølge i sin daglige bruk av PC-er, mobiltelefoner og annet datautstyr. Vi forventer at bruken skal være effektiv og behagelig, uten problemer.

Samtidig krever Likestillings- og diskrimineringsloven at informasjonsteknologi skal være universelt utformet, tilgjengelig for alle i samfunnet, også brukere med funksjonsnedsettelser. Dette fordrer kunnskap om hvordan ulike brukere forholder seg til informasjonsteknologi, og denne kunnskapen finner du i denne boken.

Første del omhandler prinsippene for design av brukergrensesnitt, mens andre del tar for seg prosesser som leder til brukervennlige og tilgjengelige systemer.

Andre utgave er oppdatert i henhold til teknologiske utvikling og endringer i lover og forskrifter.

Boken har en nettside med nyttige tilleggsressurser: www.nettressurser.no.

Frode Eika Sandnes

Frode Eika Sandnes er professor i informatikk ved institutt for informasjonsteknologi, fakultet for teknologi, kunst og design, ved OsloMet - Storbyuniversitetet, og professor ved Institutt for teknologi, Høyskolen Kristiania. Sandnes har forsket på brukergrensesnitt og innovative interaksjonsformer i en årrekke, og publiserer resultater jevnlig i internasjonale tidsskrift.
Mer informasjon om forfatteren