Velg format

På lager
kr 589

Universell utforming av IKT-systemer

Brukergrensesnitt for alle. 2. utgave
Denne boken gir en enkel innføring i brukergrensesnittdesign, primært for bachelorstudenter innen informatikk, teknologi og beslektede ingeniørfag. Boken egner seg også godt for praktikere innen IKT.
Mange tar brukervennlighet som en selvfølge i sin daglige bruk av PC-er, mobiltelefoner og annet datautstyr. Vi forventer at bruken skal være effektiv og behagelig, uten problemer.

Samtidig krever Likestillings- og diskrimineringsloven at informasjonsteknologi skal være universelt utformet, tilgjengelig for alle i samfunnet, også brukere med funksjonsnedsettelser. Dette fordrer kunnskap om hvordan ulike brukere forholder seg til informasjonsteknologi, og denne kunnskapen finner du i denne boken.

Første del omhandler prinsippene for design av brukergrensesnitt, mens andre del tar for seg prosesser som leder til brukervennlige og tilgjengelige systemer.

Andre utgave er oppdatert i henhold til teknologiske utvikling og endringer i lover og forskrifter.

Boken har en nettside med nyttige tilleggsressurser: www.nettressurser.no.

Informasjon om boka

  • Sider: 344
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215030333
  • Utgivelsesdato: 28.06.2018
  • Bokgruppe: 218

Frode Eika Sandnes

Frode Eika Sandnes er professor i informatikk ved institutt for informasjonsteknologi, fakultet for teknologi, kunst og design, ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Sandnes er merittert underviser og har forsket på brukergrensesnitt og innovative interaksjonsformer i en årrekke, og publiserer resultater jevnlig i internasjonale tidsskrift.
Mer informasjon om forfatteren